הביטוח המשלים של קרנות הפנסיה  

מתי נמליץ לך לרכוש מטריה ביטוחית? 

מהי מטריה ביטוחית? 

מטריה ביטוחית מרחיבה  את  הכיסוי הביטוחי  של קרן הפנסיה, מעבר למה שנקבע בתקנון של קרן הפנסיה. מטריה ביטוחית מעניקה שלוש תוספות מרכזיות, המשדרגות באופן משמעותי את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלך. אלה התוספות: 

  1. ביטול תקופת האכשרה
  2. ביטול קיזוז כספי תביעות מול קצבאות שמוענקות לך על ידי מוסדות ממשלתיים
  3. כיסוי אובדן כושר עבודה על פי הגדרת עיסוק ספציפי

מהי משמעות כל סעיף שדרוג במטריה ביטוחית? 

ביטול תקופת אכשרה 

מהי תקופת אכשרה? 

בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים. תקופת האכשרה מתחילה ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, שבמהלכה המבוטח או המבוטחת אינם מכוסה למקרי נכות ומוות שנגרמו עקב מצב רפואי, מחלה, או מום שהיו לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה.

מטריה ביטוחית מאפשרת לרכוש הרחבה, שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה, כיוון שמדובר בתביעה שקשורה למצב רפואי קודם. מטריה ביטוחית למעשה מבטלת את תקופת האכשרה הקבועה בקרנות הפנסיה.

ביטול קיזוז כספי תביעות מול קצבאות שמוענקות לך על ידי מוסדות ממשלתיים

קצבאות המוענקות על ידי גורמים  ממשלתיים

אם המבוטח או המבוטחת זכאים לקצבה עקב אירוע שגרם לפגיעה בכושר העבודה מאחד מהגופים הממשלתיים הבאים: מדור נפגעי פעולות האיבה ומדור נכי צה"ל במשרד הביטחון, משטרת ישראל, בטוח לאומי או שירות בתי הסוהר משרד הביטחון, קרנות הפנסיה יקזזו את התשלום שהתקבל מהגורם הממשלתי מקצבת הנכות שתשלם קרן הפנסיה. 

איזה כיסוי מעניקה מטריה ביטוחית?

מטריה ביטוחית מעניקה כיסוי המבטל את הקיזוז הזה. היא משלמת את ההפרש בין הסכום אחרי הקיזוז לבין הסכום שהיה אמור להיכנס אם לא היה קיזוז, זאת אומרת מכסה את הסכומים שקוזזו על ידי קרן הפנסיה. 

כיסוי אובדן כושר עבודה על פי עיסוק ספציפי 

בקרנות הפנסיה הגדרת העיסוק הבסיסית מוגדרת כ "עיסוק סביר", אך למעשה אין הגדרה אחת ברורה. חוסר ההגדרה יוצר מצב שאינו מטיב עם המבוטחים והמבוטחות, מכיוון שקרן הפנסיה יכולה לדחות את התביעות שלהם במקרים של אובדן כושר עבודה, בטענה כי המבוטחים יכולים לעבוד "בעיסוק סביר" אחר. 

לדוגמה: פסיכולוג קליני מצוי בסיטואציה של אובדן כושר עבודה, מאחר ומיתרי הקול שלו נפגעו לצמיתות והוא אינו יכול לדבר עם מטופליו. אם הוא יתבע את קרן הפנסיה, היא עלולה לטעון כי הוא יכול לעסוק ב "עיסוק סביר" אחר, שאינו דורש דיבור ושיחה עם אנשים. 

המטריה הביטוחית תעניק פיצוי במקרים בהם המבוטח או המבוטחת לא יוכלו להמשיך לעבוד בעיסוק הספציפי שלהם, אבל יש להם יכולת לעבוד בתחום עיסוק אחר סביר .

המומחים והמומחיות של קלי יתכננו ויריכיבו את חלקי המטריה הביטוחית כך שיתאימו לסיטואציה האישית שלך. ניתן לרכוש בנפרד כל רכיב במטריה הביטוחית, והחשיבה והתכנון צריכים להעשות תוך הבנת תמונת מצב רחבה: כלכלית, מקצועית, אישית אילו ביטוחים נוספים יש לך, ואלו נכסים פיננסיים עומדים לרשותך במקרים של אובדן כושר עבודה. 

 

 

 

כתבות בנושא ביטוחים וכיסויים