אבטחת מידע

 

אבטחת מידע בקלי

מערכות מידע ממוחשבות הן מרכיב מרכזי וחשוב בתשתית הארגונית בחברה ותומכות בפעילותה העסקית. מערכות המידע, הנתונים והמידע הממוחשב של החברה מהווים נכס חיוני שיש להגן עליו מפני חשיפות ו/או נזקים העלולים לפגוע במטרות, ביעדים ובניהולה השוטף של החברה או לפגוע בפרטיותם של נשואי המידע.

אנו בקבוצת קלי רואים חשיבות רבה בהגנה על הפרטיות של לקוחותינו ועובדנו.

אנו משקיעים משאבים רבים בניהול אבטחת המידע, כך שהמערכות יעמדו בכל סעיפי התקינה וברגולציה הנדרשת בכל הנוגע לאבטחת מידע, הגנת הפרטיות ולשמירה על המידע הרגיש.

החברה, בהיותה 'מחזיק' במאגרי מידע  כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, פועלת בקשר עם מאגרי המידע בהם תיחשב כ-'מחזיק' במסגרת מתן השירותים על-ידה עבור לקוחותיה.

 

לקריאה של מסמך מדיניות אבטחת המידע המלא של קלי >>

 

27001 ISO– קבוצת קלי סיימה השנה בהצלחה הסמכה לתקן אבטחה בינלאומי ISO27001. תקן האיכות מוטמע במערכות ניהול החברה. אימוץ התקן נעשה מתוך מחויבות לשמירה על הפרטיות המידע של לקוחותינו.

?ISO 27001 מהו תקן

ISO27001 הינו תקן בינלאומי לניהול אבטחת מידע. התקן פורסם במקור על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) והנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה ( IEC).
זהו תקן בינלאומי העוסק בניהול אבטחת מידע ומשמש מודל להקמה, יישום, הפעלה, ניטור, סקירה, תחזוקה ושיפור של מערכת ניהול אבטחת המידע, ניהול אבטחת הנכסים, כגון מידע פיננסי, קניין רוחני, פרטי עובדים, מידע של לקוחות או מידע המועבר לצד שלישי, כאשר מטרתו היא לעזור לנו להפוך את נכסי המידע שברשותנו לבטוחים יותר.