ביטוח ריסק: למה הוא חשוב?

מהו ביטוח ריסק, למה חשוב להחזיק בו ואיך קובעים את סכומי הפיצויים והתשלומים החודשיים?

החיסכון הפנסיוני שלנו נועד לדאוג לרווחתנו בעת הגעתנו לגיל פרישה. אנחנו מפרישים מדי חודש לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, הכספים מושקעים בניירות ערך לטובת תשואה, ובעת הפרישה אנחנו נקבל קצבה חודשית נאה בהתאם להפקדות לאורך השנים. כך נוכל לבלות את שנות הזהב שלנו ברמת חיים נאותה, עם ממון וזמן להגשים חלומות ולחיות את הפרישה.

זה במקרה שהכל עובד כמתוכנן. לצערנו, החיים אינם צפויים, ועלינו להתכונן גם למקרים הגרועים ביותר. פטירה של אדם קרוב היא כמובן נושא כאוב. צריך לזכור, שיחד עם האבל מגיעים גם שיקולים חשובים הנוגעים לאובדן – חלק מהם שיקולים כלכליים. כך, חוסך לפנסיה הוא ככל הנראה גם אחד המפרנסים במשק הבית. כשהוא נפטר, משפחתו עלולה להיקלע לקשיים כלכליים עקב אובדן ההכנסה, בנוסף לאובדן קרוב משפחה.

כדי להגן על כל מי שמפורנס על ידי הנפטר, קיימים שני סוגים של ביטוחים: ביטוח שאירים בקרן הפנסיה; וביטוח חיים נפרד, שנקרא גם "ביטוח ריסק", אותו ניתן לרכוש כמוצר בודד או כחלק מפוליסת ביטוח מנהלים, שגם היא סוג של חיסכון פנסיוני. בכתבה נסקור את ביטוח הריסק, איך הוא עובד, מה הן הפרמיות החודשיות, וכיצד מקבלים בני המשפחה את הפיצויים.

ביטוח ריסק לכם ולכל המשפחה
ביטוח ריסק לכם ולכל המשפחה

מה הם הכיסויים בביטוח ריסק?

ישנם כמה סוגים של ביטוחי חיים: כאמור ביטוח שאירים בקרן פנסיה, ישנו ביטוח חיים למשכנתא, ויש גם ביטוחי תאונות אישיות שכוללים כיסוי למקרה מוות – אך מקרה המוות חייב להיגרם בתאונה על מנת להפעיל את הפוליסה.

מלבד אלה, יש גם ביטוחי ריסק. ביטוח ריסק מכסה רק מצב של מות המבוטח, ולפעמים גם מצב של אובדן כושר עבודה. מה שהוא אינו מכסה, הוא הסוג השלישי של הפסקת קבלת שכר על ידי המבוטח – פרישה מעבודה. בכך הוא נבדל מביטוח שאירים בפנסיה.

זהו ביטוח שבו סכום הפרמיה החודשית עולה מדי שנה – כך שככל שהמבוטח מבוגר יותר, הפרמיה יקרה יותר. ההיגיון שעומד מאחורי מנגנון זה אומר שככל שאדם מבוגר יותר, סיכוייו למצוא את מותו גדלים. ישנם גם סוגים של ביטוחי ריסק שבהם הפרמיה מתעדכנת רק כל 5 שנים, ועוד גרסאות.

בביטוח ריסק, סכום הפיצויים שמוענקים למשפחת המבוטח במקרה מוות, מוחלט ונקבע מראש על ידי המבוטח. את הפיצויים בעת פטירה מקבלים המוטבים שנקבעו בפוליסה. אלה לא חייבים להיות בהכרח משפחתו של המבוטח. הם יקבלו את כספי הפיצויים באחת משתי דרכים – כסכום הוני חד פעמי, או במנות תקופתיות. ניתן לרכוש יותר מפוליסת ריסק אחת, והמוטבים יקבלו פיצויים מכל ביטוחי הריסק במקביל.

איך נקבע מחיר ביטוח ריסק?

בעת רכישת ביטוח ריסק, המבוטח עונה על שאלון כדי לאפיין את מצב בריאותו ואת רמת הסיכון הגופני שבו הוא נמצא בעבודתו ובחייו הפרטיים. תוצאות השאלון, גיל המבוטח, מין המבוטח וסכום הפיצוי הרצוי – קובעים יחד את מחיר הפרמיה החודשית.

ככלל אצבע, כדי לדעת איזה סכום לנקוב כפיצוי הרצוי, מחשבים את מספר השנים המקסימלי שבו המוטבים בפוליסה יזדקקו לסיוע כלכלי.

כך לדוגמה, גבר בריא בגיל 36 עם אישה וילדה בת 7. הגבר רוצה שהפיצויים שיתקבלו במקרה של פטירתו חלילה, יכסו את התמיכה הכלכלית הנצרכת לבתו ולאשתו, עד שהבת תגיע לגיל 18 (ככה, אפילו אם הוא חלילה ימות מחר, הפיצויים יספיקו לפחות עד סוף התיכון). כלומר, 11 שנה של משכורות. נניח שכר חודשי נטו ממוצע של 11,800 שקלים (בערך השכר הממוצע במשק), ונקבל 1,570,600 – קצת יותר ממיליון וחצי שקלים. זהו בקירוב סכום הפיצוי שהמבוטח צריך לקבוע.

כך, נניח שאותו מבוטח מהדוגמה הקודמת קובע את תקופת ביטוח החיים למשך 23 שנים, כלומר עד שביתו תהיה בת 30. במקרה כזה – פוליסה עם פיצוי של 1.5 מיליון שקלים, למשך 23 שנים – מחיר הפרמיה החודשית הממוצעת על פני כל התקופה, יהיה בין 200 ל-300 שקלים. אם נוריד את הפיצוי למיליון שקלים, המחיר יורד ל-130-200 שקלים (על פי בדיקה במחשבון ביטוח חיים של משרד האוצר).

ביטוח ריסק
ביטוח ריסק

מי צריך ביטוח ריסק?

כפי שצוין בפתיחה, מי שחוסך בקרן פנסיה מקיפה (סוג הקרן שרובנו חוסכים בו) מבוטח בביטוח שאירים כרכיב בקרן. אך יש מקרים שאפילו בביטוח השאירים אין צורך וניתן לוותר עליו, למשל במצב של רווק ללא ילדים, שאין מי שמסתמך עליו לפרנסה. לכן כמובן שאותו רווק ללא ילדים אינו זקוק גם לביטוח ריסק נפרד. יש מי שבכל מקרה לא יראה צורך בביטוח חיים בתוכניתו הפיננסית, למשל מי שמחזיק נדל"ן יקר, שיוכל לשמש כקרן פרטית לצאצאיו במקרה של פטירתו.

מי שהחיסכון הפנסיוני שלו מנוהל בקופת גמל שאינה כוללת ביטוחים, או בפוליסת ביטוח מנהלים, ירצה ביטוח ריסק. בביטוח המנהלים, הריסק על תנאיו ייכנס ככיסוי בפוליסה. גם מי שנוטל משכנתא צריך לרכוש ביטוח חיים, כדי להבטיח ששאיריו לא יוותרו עם חוב בלתי ניתן לפירעון.

ריסק הוא מוצר ביטוחי חשוב במערך הפיננסי האישי. ביטוח חיים מהווה רשת ביטחון בין-דורית, ומאפשר לחוסכים לטווח ארוך שקט נפשי לגבי היציבות הכלכלית המשפחתית.

כתבות נוספות באותו נושא