כיצד מחושבות ההפרשות לפנסיה ומה חשוב לדעת?

כל עובד בארץ זכאי על־פי חוק שתפתח לו תוכנית פנסיונית אליה יופקדו תשלומים חודשיים בהתאם לגובה השכר המדווח. תשלום חודשי זה מהווה אחוז מסוים מתוך השכר החודשי גם הוא קבוע בחוק, והוא מחייב הן את המעביד
והן את העובד. כלומר, עובד זה יכול להיות מועסק בארגון גדול או בעסק פרטי קטן. אין זה משנה אם שכרו הוא רק כמה מאות שקלים בחודש או אם הוא שכר מן הגבוהים במשק, ואפילו אם העובד הוא חייל משוחרר המועסק בפיצרייה השכונתית או עובד הייטק ותיק ובעל מספר תארים והשכלה נרחבת בתחום. כולם ללא יוצאים מן הכלל זכאים לפנסיה וכל המעסיקים נדרשים לשלם אותה.
לפניכם כמה פרטים חשובים ומהותיים עבור כל עובד או מעסיק בנוגע לקרן הפנסיה בהתאם לחוק הפנסיה משנת 2008.

חובת פתיחת קרן פנסיה – האם העובד יכול לוותר על זכותו לקרן פנסיה?

חובת הפרשה לפנסיה חלה הן על המעסיקים בכל תחום עיסוק, והן על העובדים בכל מדרגות השכר. לפי החוק עובד אינו יכול לוותר על זכותו לקרן פנסיה, גם אם יחתום על מסמך המצהיר זאת. מעסיק אשר יתגלה כי לא שילם קרן פנסיה לעובד, אפילו אם זה ויתר עליה באופן מפורש, יהיה צפוי לקנסות ואפילו עשוי להיות מואשם בפלילים.
אם לא נפתחה לעובד קרן פנסיה בזמן המיועד לכך, והמעסיק מעוניין לעשות זאת ולהעביר הפרשות לפנסיה בגין התקופה שחלפה, יידרש לשלם גם הפרשי הצמדה וריבית, שכן תשלום באיחור דינו כהלנת שכר. העובד אשר לא שולמו עבורו כספים, עדיין לא יוכל לוותר על זכותו לקרן פנסיה או על הניכויים מהשכר, בגין התקופה שחלפה.

מהי ההפרשה החודשית לקרן פנסיה לשכירים ומתי מבצע אותה?

במסגרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008, גם אחוז הפרשה לפנסיה, כמו גם מועד התשלום והנחיות נוספות, נקבעו בתקנות.
נקדים ונציין כי הפרשות לקרן פנסיה, גם חלקו של המעביד וגם חלקו של העובד, הן באחריותו של המעסיק. הוא מחויב לנכות את הסכומים הדרושים מתלוש השכר של העובד ולהעבירם בהתאם לנהלים לחברת הביטוח. זאת משום שלעובד אין אפשרות לעשות זאת בעצמו באף אמצעי.
עבור כל קרן פנסיה יופרשו פיצויים ותגמולים על חשבון מעסיק וכן מרכיב תגמולים נוסף על חשבון העובד.
עבור הפיצויים יכול המעסיק להפריש בין 8.33%-6% מהשכר החודשי ברוטו, ללא שעות נוספות או תוספות, כאשר
הפרשה של 6% בלבד, תשאיר את קרן הפנסיה בחוסרים שיהיה עליו להשלים בעת פיטורים.ובתנאי שאין סעיף 14.
תגמולים הוא הרכיב הנוסף שאותו חייב המעסיק לשלם כמו גם העובד. עבור סעיף תגמולי מעביד ניתן להפריש בין
7.5%-6.5%. מנגד, מחויב העובד להפריש אף הוא לתגמולים בין 7%-6%.
הפרשות גבוהות יותר מאלו הקבועות בחוק, לא יזכו את העובד או את המעביד בהטבות מס נוספות.
חשוב לציין כי כל שינוי בשכרו של העובד צריך לבוא לידי ביטוי בהפרשות הפנסיוניות, בין אם קיבל העלאה ובין אם ירדה משרתו לחצי משרה ויש לעדכנה בהתאם.

כיצד מחושבות ההפרשות לפנסיה?

כיצד מחושבות ההפרשות לפנסיה?

הפרשות לעובדים שגילם מעל גיל הפרישה

גיל הפרישה המקסימלי הקבוע בחוק הוא 67 לגברים ולנשים כאחד. נשאלת השאלה אם כך, מה הדין לגבי עובד שגילו גבוה מזה?
הפרשה לפנסיה לאחר גיל פרישה תלויה בשני גורמים גם יחד:
הגורם הראשון מתייחס לשאלה, האם העובד המשיך את עבודתו לאחר גיל הפרישה או התחיל מקום עבודה חדש?
והשני מתייחס לשאלה, האם העובד מקבל קצבה חודשית שאינה קצבה או גמלה חודשית של המוסד לביטוח לאומי? כלומר, עובד אשר ממשיך לעבוד במקום עבדותו גם לאחר גיל 67, ימשיך לקבל הפרשות לקרן הפנסיה על ידי מעסיקו.
לחילופין, עובד אשר החל בעבודה חדשה מגיל 67 ואילך, וזאת לאחר שפרש ממקום עבודתו הקודם והוא זכאי.
לקצבה חודשית עקב כך, אין חובה לפתוח לו קרן פנסיה ולבצע אליה הפרשות חודשיות.

גובה הפרשות עבור עצמאים

גם עצמאים מחויבים לפי חוק לפתוח קרן פנסיה ולהעביר אליה הפרשות חודשיות או שנתיות. עצמאי שאינו מבצע הפרשת פנסיה עבור עצמו, יחויב בקנס שאותו יהיה עליו לשלם ישירות למס הכנסה.
הפרשות לעצמאים נגזרות מתוך ההכנסה המדווחת בשלוש מדרגות:
 המדרגה הראשונה היא עבור הכנסה מדווחת מהשקל הראשון ועד 63,306 ₪ לשנה, עבורה חובה להפריש
4.45%, כלומר 2,817.12 ₪.
 המדרגה השנייה היא עבור הכנסה שבין 126,612 ₪ – 63,307 ₪ ועבורה צריך להפריש 12.55%, כלומר עוד
7,944.9 ₪.
 המדרגה השלישית היא עבור הכנסה מעל 126,613 ש"ח, אין חובת הפרשה לקרן הפנסיה.

הטבות מס לשכירים, למעסיקים ולעצמאים

כל הגורמים המפרישים לקרן פנסיה, נהנים מהטבות מס בהתאם למעמדם ולגובה ההפרשה שלהם. החזרי המס עבור שכירים מבוצעים על־ידי תוכנת השכר ישירות בתלוש השכר, ומומלץ לוודא כי אכן הנושא מטופל.
עצמאים ובעלי עסקים נעזרים ברואה חשבון באופן שוטף בניהול כספי העסק, כך שגם תחום זה מנוהל על ידו. כדי לוודא שאכן כל ההטבות, הזיכויים וההחזרים אכן מבוצעים. כמו כן, כדאי לבדוק עם רואה החשבון מה תקרת ההפקדות המוכרת בהתאם לדיווח השנתי ולתלושי השכר המדווחים. טרם חוקק חוק הפנסיה נוצרו מצבים שבהם עובדים נשארו ללא הכנסה חודשית בעת פרישתם, או שהקצבה שקיבלו הייתה קטנה באופן שלא תאם את הכנסתם במהלך שנות עבודתם. חוק זה נועד להגן על העובדים, לשמור על הפנסיה שלהם ולוודא כי יוכלו לפרוש בכבוד. ככל שעובדים, מעסיקים ועצמאים, יבינו מידע רב יותר על המגיע להם, כך יוכלו לבחון את קרן הפנסיה שלהם ולהוציא ממנה את המרב האפשרי עבורם.

קיראו עוד בנוגע לניהול אפקטיבי של קרנות פנסיה וגלו האם קרן הפנסיה שלכם טובה או לא והאם היא משרתת את האסטרטגיה לטווח הארוך עד לגיל הפרישה, לצד ביצועים אופטימליים?

 

אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.

כתבות נוספות באותו נושא