מצב שוק השיווק הפנסיוני: מבקר המדינה משמיע ביקורת חריפה

כ- 23% מההכנסות בשוק התיווך הפנסיוני, מתחלקות בין 31 סוכנויות ביטוח הנמצאות בבעלות גופים מוסדיים ● איך מנווטים בשוק פנסיוני ריכוזי שאינו חסין מניגודי אינטרסים?

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצאת בתהליך מתמשך של תיקון ושיפור כשלים ואתגרים בשוק החיסכון ארוך הטווח בישראל. מבקר המדינה – הגוף שאמון על ביקורת במוסדות ממשלתיים – עוקב אחר פעילות הרשות. בסוף שנת 2022 פרסם המבקר דו"ח מעקב, המסכם את הפעולות שננקטו או לא ננקטו כדי לשפר את המצב. השורה התחתונה: יש עוד הרבה על מה לעבוד.

וכעת בהרחבה. בשנת 2016 פרסם מבקר המדינה דו"ח מיוחד שנגע למצב השוק הפנסיוני בישראל. חלק מפעולות המבקר הוא לחזור לביקורת עבר ולבצע מעקב – וכך אכן נעשה במהלך החודשים הראשונים של 2022. מנתונים אלה נכתב הדו"ח החדש שפורסם בנובמבר 2022.

בדו"ח המבקר, צוינו לטובה פעולות בהן נקטה רשות שוק ההון לשכלול התחרות ולתיקון כשלים בשוק הפנסיה. לדוגמא: הפחתת דמי הניהול לגמלאי קרנות הפנסיה החדשות; שכלול מכרז בחירת קרנות ברירת המחדל; טיפול בגירעון האקטוארי של קרנות הפנסיה החדשות וכד'.

עם זאת, מותח המבקר ביקורת נוקבת על ליקוי מהותי שלא טופל, הנוגע למבנה שוק ההפצה הפנסיוני ולרמת האובייקטיביות של השחקנים הפעילים בו. נושא זה קשור ישירות לנקודת הבידול המרכזית של קבוצת קלי, כגוף תכנון פיננסי-פנסיוני עצמאי ובלתי תלוי, שלא נמצא בבעלות של אף חברת ביטוח.

מבנה הבעלות בשוק ההפצה הפנסיוני

לפי דו"ח המבקר, בעלות שכבתית על סוכנויות ביטוח המשווקות מוצרים פנסיוניים (מה שמכונה: 'מנהל הסדר פנסיוני') מונעת במקרים רבים מבעלי המקצוע לתת חוות דעת אובייקטיבית ללקוח:

"רוב סוכנויות הביטוח הגדולות, ובהן סוכנויות ההסדר, נמצאות בבעלות מלאה או חלקית של הגופים המוסדיים. החזקת גוף מוסדי בסוכנות ביטוח מבטיחה את קיומה של זרוע הפצה המחויבת לשווק את מוצרי הבעלים […] בביקורות שביצע אגף שוק ההון בקרב בעלי רישיון )סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח) לבחינת דרך פעולתם בשיווק מוצרים פנסיוניים ועמידתם בהוראות הדין, נמצא כי לחברת האם קיימת השפעה מהותית על פעילות סוכנות ההסדר בכלל ועל פעילות השיווק הפנסיוני בפרט. הדבר מביא לפגיעה באיכות השיווק הפנסיוני הניתן ללקוחות, המתבטאת בהפרות שונות של הוראות הדין ובהטעיית הלקוח כדי שיבחר במוצרי חברת האם, ולעיתים אף לפגיעה בזכויות המבוטח ולהרעה בתנאיו"

(היבטים בפנסיה הצוברת ובשוק ההפצה הפנסיוני – ביקורת מעקב; עמ' 1859)

המבקר מביע חשש שלפיו הבעלות של גופים מוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות) בסוכנויות הסדרים פנסיוניים, מייצרת הטיה בשיווק ובבחירת המוצרים לטובת החברה האם. כך לדוגמא, ניתוח של סוכנויות הביטוח הגדולות הראה כי מרבית המכירות בשנת 2021 בכל סוכנויות ההסדר שבבעלות, היו לגוף המוסדי המחזיק בה. בעוד שלסוכנויות הסדר שאינן בבעלות, שרר ריבוי של גופים מוסדיים מובילים, ובשיעורים נמוכים יותר.

ביקורת חמורה זו, נתמכת במספרים של רשות שוק ההון עצמה שמובאים בדו"ח, "נכון להיום 77% מהסוכנויות מקבלות מעל 50% מהעמלות מגוף מוסדי אחד, דהיינו מוטות". מתוך יותר מ- 1,500 סוכנויות ביטוח, 23% מההכנסות מתחלקות בין 31 סוכנויות בלבד, כולן בבעלות גוף מוסדי".

דוח מבקר המדינה על שוק השיווק הפנסיוני
דוח מבקר המדינה על שוק השיווק הפנסיוני

הצעת חוק ההסדרים לשנת 2023

בעיה – איך מנווטים בשוק פנסיוני מורכב, שבו הרגולטור עצמו מעיד שקיימת הטיה שאינה לטובת הלקוח?

במשרד האוצר לקחו ברצינות את דו"ח המבקר, וכבר בחוק ההסדרים הקרוב הציעו סדרה של תיקונים, שתכליתם לצמצם את ההטיות הקיימות, ולהגביר את רמת האובייקטיביות של התיווך במוצרי ביטוח וחיסכון. באופן ספציפי, להלן הפעולות המתוכננות –

  1. התאמות/תיקון עיוותים במודל התגמול הנוכחי של סוכני הביטוח.
  2. הקמת צוות בין-משרדי לבחינת החזקות של גופים מוסדיים בסוכנויות ביטוח.
  3. הוראת שעה, האוסרת על רכישה של 20% או יותר בסוכנויות ביטוח נוספות בידי הגופים המוסדיים, עד להגשת המלצות הוועדה ולתיקון החוק.
  4. הנחייה לגופים המוסדיים לשקף ללקוחות את העמלות שהם צפויים לשלם לסוכן הביטוח.

ומה בינתיים? גוף גדול שיעמוד בצד שלך

גם כשתיקוני החוק (המבורכים) ייצאו לפועל, כשהמדובר במוצר מורכב, ובשוק סבוך, כמו שוק החיסכון הפנסיוני, חשוב שיהיה מי שעומד בצד שלך. אם חלק מסוכנויות ההסדר עלולות לעמוד בצד של הגוף המוסדי, התשובה היא להעמיד גוף חזק באותה המידה – בצד של הלקוח. וכאן נכנסת קבוצת קלי לתמונה.

ערך מרכזי בתפיסת 'האני העצמי' של קבוצת קלי מאז היוסדה בשנת 1970, כמו גם נקודת בידול עיקרית עבורנו, הינה הזהות העצמאית והבלתי תלויה, המאפשרת לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי אובייקטיבי.

קבוצת קלי הינה חברה משפחתית בבעלות פרטית. עבורנו, עצמאות איננה סמנטיקה. כדי לתרגם אותה לתועלת קונקרטית ללקוח, מתקיימים אצלנו כל התנאים הבאים במצטבר

  • הקבוצה אינה מנהלת השקעות, ואין בבעלותה מוצרים פנסיוניים או פיננסיים;
  • קלי עובדת כמעט עם כל השחקנים בשוק, וכך מסוגלת להציע ללקוחותיה מגוון של עשרות חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות השקעה, בארץ ובחו"ל;
  • ההמלצות של מומחי קלי מבוססות על אנליזה מעמיקה של פרמטרים כלכליים, ועל סימולציות ומודלים אמפיריים – לא על נטיות לב;
  • הכי חשוב – מודל התגמול שלנו מעבר לגופים המוסדיים שאת מוצריהם אנו משווקים, הוא אחיד, כך שאין הטיה לכיוון זה או אחר, ומנהלי הלקוחות שלנו אינם חשופים להסכמי ההתקשרות בינינו לבין הגופים המוסדיים ואינם מושפעים מבחירתו של הלקוח.

במילים אחרות – אנחנו עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח, אבל לא עובדים עבורם, אלא רק עבורך!

כתבות נוספות באותו נושא