פרישה מדומה: כך זה עובד

אפשר להמשיך לעבוד ולקבל קצבת פנסיה במקביל – זוהי פרישה מדומה, אך הוצאתה לפועל כוללת מחשבה תחילה ● האם היא מתאימה לכם?

"הגעתי לגיל הפרישה הרשמי, אבל אני מעוניינת להמשיך לעבוד, ובמקביל לקבל כסף מהחיסכון הפנסיוני – האם זה אפשרי?"

מומחי הפרישה של קבוצת קלי מקבלים שאלה כזו, או דומות לה, לכל הפחות פעם בשבוע. היום ננסה לענות על השאלה הזו, באמצעות הכרת מונח ייחודי: פרישה מדומה. התשובה הקצרה לשאלה היא כן, ניתן להתחיל לקבל תשלומים מקרן הפנסיה גם אם ממשיכים לעבוד, ולמעשה, לא צריכים אפילו להמתין לגיל פרישה. ואולם, בהחלטה שכזו ובדרך שבה היא מבוצעת ויוצאת מן הכוח אל הפועל – מעורבים הרבה גורמים, חישובים ומספרים. לכן החלטה לבצע פרישה מדומה צריכה להילקח לאחר הבנה של כלל ההשלכות, ובליווי מקצועי.

מהי פרישה מדומה?

על רגל אחת, פרישה מדומה היא הליך שבו החוסך ממשיך לעבוד במשרה מלאה או חלקית, אך בו בעת מתחיל לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה, כולל הטבות המס והפטורים שחלים על כספים אלה (כפי שנפרט בהמשך). ניתן להתחיל להימצא בסטטוס של פרישה מדומה, החל מהגיל שבו קבוע בחוק שניתן לצאת לפרישה מוקדמת – גיל 60. בגיל זה ניתן להתחיל לקבל קצבה, אך חלק מהטבות המס יוחלו רק מגיל הפרישה הרשמי במדינת ישראל.

החל מגיל הפרישה הרשמי – 62-65 לנשים ו-67 לגברים – ניתן לעבוד, ובמקביל לקבל קצבה המזוכה ממס בצורה כזו או אחרת. זוהי פרישה מדומה.

מקדם המרה לקצבה

לחלקנו יהיה זה ברור מאליו למה אנשים רוצים לצאת לפרישה מדומה, אחרים לא יבינו. מי שכוחו עדיין במותניו והוא מעוניין להמשיך לעבוד גם לאחר שהגיע לגיל הפרישה, אולי ירצה לראות את פירות החיסכון שלו אבל גם להמשיך בעיסוקו. ניתן לדחות את קבלת הקצבה הפנסיונית עד הפרישה בפועל, ובכך להרוויח קצבה גדולה יותר. זאת מכיוון שככל שהשנים המוערכות שבהן יצטרך החוסך לקבל קצבה מועטות, כך גדלה הקצבה עצמה. מסובך? כדי להבין את ההיגיון הזה צריך להתעכב רגע על מונח נוסף – מקדם המרה לקצבה.

לקראת הפרישה, הגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני שלנו עורך חישוב מורכב שמטרתו היא הערכה של השנים שבהם הוא יצטרך לשלם קצבה לחוסך, עד לסוף ימיו. החישוב מבוצע על בסיס מספרים ממוצעים של תוחלת חיים, גיל, מצב משפחתי, בן או בת זוג, דמי ניהול ועוד. התוצאה שמתקבלת נקראת "מקדם המרה לקצבה". את כל הכסף שנצבר בקרן מחלקים באותו מקדם המרה, וזהו הסכום החודשי שאותו צפוי החוסך לקבל. מבלי להיכנס למשקל של כל מאפיין בחישוב, נציין שפרישה מוקדמת מגדילה את המקדם (ומקטינה את הקצבה) ופרישה מאוחרת עושה את ההפך.

לצד הגידול בקצבה במקרה של פרישה מאוחרת, מתקיימת העובדה הפשוטה שאת הקצבה נקבל פחות שנים. לכן ישנם מצבים שבהם גם מי שכן מעוניין להמשיך לעבוד, ירוויח משמירה על מקדם המרה לקצבה גבוה, לטובת קבלת קצבה ליותר שנים. כדי להבין מה מתאים לך – חשוב להתייעץ עם מומחה פרישה.

הטבות מס

על קצבת הפנסיה חל מס הכנסה, גם במהלך פרישה מדומה. זאת, על אחת כמה וכמה כאשר חל גם מס הכנסה על ההכנסה שממשיכה מעבודה – ויש צורך בתיאום מס. כדי להביא את תשלומי המס למינימום, יש לנצל את הפטור שמציעה מדינה במסגרת תיקון 190, באמצעות הליך קיבוע זכויות.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012, ושינה את הטיפול במיסוי של הכנסות מקצבאות ומענקים בגיל פרישה, לפורשים החל מאותה השנה. אחד השינויים שהכניס התיקון הוא גובה הפטור ממס על הפנסיה ואופן החישוב– ניתן לנצל את הפטור ממס בצורה של פטור על הקצבה החודשית, או כמשיכה של מענקי הפרישה (ימי המחלה והפיצויים), או כהיוון קצבה, משיכה של סכום באופן חד-פעמי. ניתן גם לעשות שילוב בין הצורות השונות של הפטור. בבחירת הפטור על הקצבה המס על הפנסיה ישולם מגובה הפנסיה החודשית ברוטו, בקיזוז 4,903 שקלים (תקרת סכום הפטור ב-2024).

היוון הפטור על הפנסיה – ניתן להוון את הפנסיה הפטורה ולמשוך אותה כסכום חד פעמי, וזאת בתנאי שקיימת פנסיה בגובה "פנסיה מזערית" שנכון לשנת 2024 עומדת על כ-5,012 שקלים. גובה ההיוון המקסימלי לשנת 2024 הינו 882,648 שקלים.

כחלק מתהליך הפרישה המדומה, מומחי הפרישה של קלי גם ידאגו להסדיר את הפטור תוך לקיחה בחשבון של שלל המשתנים במקרה הספציפי, ויבצעו הליך קיבוע זכויות לשם כך.

בנוסף, חשוב להתייחס גם לקצבה המוכרת שהיא הקצבה הנובעת מתשלומים ששולמו לתוכניות הפנסיוניות וששולם עליהם מס כבר בעת ההפקדה. חלק זה בקצבה יהיה גם פטור ממס ונקרא "קצבה מוכרת". זכאות לנצל את הפטור על הקצבה המוכרת היא כבר מגיל 60. קיימים מגבלות ותנאים לאופן המימוש של מרכיב זה ולכן חשוב ההתייעצות מראש עם מומחה הפרישה.

קצבת אזרח ותיק

סכום כסף נוסף שאפשר "להגיע" אליו בעת פרישה מדומה, הוא קצבת האזרח הוותיק שמציע הביטוח הלאומי. כדי לקבל את הקצבה צריך להגיע לגיל הפרישה הרשמי, ובמקביל נבדקת ההכנסה של האזרח. פנסיונר ללא בן זוג צריך להרוויח פחות מ-9,208 שקלים בחודש כדי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי, ולמי שיש בן זוג המקסימום הוא 13,258 שקלים – מקצבה מהכנסה.

תכנון נכון של הפרישה המדומה – השכר מהמשרה המלאה או החלקית, בצירוף הקצבה הפנסיונית  ולעיתים גם זכאות מוקדמת לקצבת אזרח ותיק של ביטוח לאומי, יכולה לשפר את ההכנסות.

לסיכום

פרישה מדומה הוא כלי אחד בארגז כלים שלם שנמצא ברשותו של מתכנן הפרישה. לקוח של קבוצת קלי יכול לצפות לכך שאופציית הפרישה המדומה תעמוד לרשותו, ככל שהוא או היא רוצים ויכולים להמשיך לעבוד גם לאחר גיל הפרישה.

 

כתבות נוספות באותו נושא