סקירת שוק ההון לחודש אוקטובר 2022

מגמה חיובית נצפתה ברחבי העולם, ברובם המכריע של שווקי המניות נכון לחודש אוקטובר.

 

בארצות הברית, שווקי המניות עלו בחודש זה גם כן, כאשר מדד ה- S&P 500 נסק בלא פחות מ-8%, וגם מדד הנסד"ק לא נשאר מאחור ועלה בכ-4%.

המדדים העיקריים בישראל הראו גם הם מגמות חיוביות וסיימו בעליות, כאשר הן מדד ת"א 125 עלה בכ-3.97% והן מדד ת"א 35 עלה גם הוא בכ-5.8%, תוך הובלת מניותיהם של הבנקים אשר נסקו בכ- 10.3%.

בראייה שנתית ניתן לראות באופן ברור כי מתחילת השנה צנחו המדדים בארצות הברית באופן ניכר כפי שניתן לראות מהנתונים הללו, מדד ה-S&P 500 הראה ירידה של כ- 19% ומדד הנסד"ק צנח בכ- 30%. לעומת זאת מדינת ישראל מראה יציבות בשווקים, זאת על אף הירידה של מדד ת"א 125 מתחילת השנה בכ- 4% בממוצע.

 

בעולם

 • בארצות הברית ממשיכה העלאתן של הריביות במשק, גם בחודש אוקטובר, לצד פרסום כוזב של דוחות רבעוניים של כמה מחברות ההייטק הגדולות ביותר. שילובם של השניים הביא לפערי התשואה בין מדדי ה- S&P 500 והנאסד"ק. זה קורה כמובן משום שמדד הנאסד"ק הוא ביתו האמיתי של הסקטור הטכנולוגי. 
 • בנוסף, בארצות הברית שוב נצפתה עלייה נוספת של 0.4% באינפלציה המביאה לקצב שנתי של 8.2%. מדד הליבה האפיל אל הרמה הגבוהה ביותר לשנת 2022, כאשר טיפס בכ- 0.6% לקצב שנתי של 6.6%.
 • כאמור, המרוויחות באופן יציב וסדיר מכניסתה של ארצות הברית לתקופת מיתון הן כמובן אגרות החוב הממשלתיות. 
 • הריבית הנוכחית בארצות הברית היא הגבוהה ביותר בכמעט שני העשורים האחרונים. מאז חודש ינואר בשנת 2008, לא נצפה שיעור ריביות כה גבוה כפי שהעלה אותה כעת הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי של ארה"ב). בתחילת חודש נובמבר עלתה הריבית ב-0.75% נוספים, דבר שהביא אותה לרמה של 4%!. 
 • גם אירופה אינה חפה מעלייתה של האינפלציה לקצב שנתי של 10.7%, לצד מדד הליבה אשר נסק מעלה ועומד כעת ברמה שנתית של 4.8% (זאת מבלי להתייחס לאנרגיה ומזון).
 • בנוסף, עלתה הריבית גם בגוש האיחוד האירופי בכ- 0.75% לרמה של 2% לאחר החלטתו של  הבנק המרכזי באירופה כי יש להעלותה גם כן. 

 

ישראל

 • בהמשך למגמה העולמית והעלאת הריביות הן בארצות הברית והן באירופה, העלה בנק ישראל את הריבית ב-0.75% נוספים לרמה של 2.75% בסוף חודש אוקטובר.
 • כמו כן, מדד המחירים לצרכן הוסיף גם הוא לעלות ב- 0.2% וברמתה של השנה האחרונה (12 החודשים שחלפו), נשאר המדד ברמה של 4.6%. 

נצפתה עלייה בולטת במיוחד במחירי המזון – דהיינו הפירות והירקות, כמו גם בתחום הנדל"ן – בסעיפי הדיור. 

 • ישראל ממשיכה לנסות ולהתאזן כאשר שומרת על קצב האינפלציה ללא כל שינוי בשיעור העומד על 4.6%, אך הצפי המסתמן עד לסיומה של שנה זו הוא, ששיעור זה יעלה ויגיע למעל 5%. אינפלציית המוצרים נשארת נמוכה באופן מהותי בישראל, אל מול מדינות העולם האחרות, אך נראה כי היא זהה לשאר המדינות בכל הקשור לאינפלציית השירותים. 
 • בשוק העבודה מדווח כי ישנה ירידה בשיעור האבטלה העומד כעת על 3.9%. ובכך, מוסיף המשק הישראלי להישאר יציב ואיתן ואף מפגין עוצמה.
 • בעקבות התחזקותם של מדדי המניות בארצות הברית (מדד ה- S&P 500 ומדד הנסד"ק) התחזק השקל הישראלי אל מול הדולר.
 • שער הדולר נקבע על שער של 3.53 ₪ נכון ליום ה-31 בחודש אוקטובר 2022.

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני מסמך זה שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת וקלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זהו התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא