סקירת שוק ההון לחודש יוני 2022

סקירה עולמית על שוק ההון בחודש יוני האחרון הראתה מספר דברים מעניינים. הסקירה מראה רוחות חדשות של תקווה ושינוי בשווקים העולמים.

בעולם

בשוקי ההון ברחבי העולם נצפתה יציבות יחסית. זאת משום שכרגע תשומת ליבם של המשקיעים נתונה לפגישתם של נשיא ארצות הברית עם נשיא סין בסופו של שבוע זה. הפגישה בין השניים הייתה מוצלחת והצליחה להפיג במידת מה את החששות שהיו מהחריפת בעקבות מלחמת הסחר בין שתי המעצמות, בטווח הקצר.
נכון לזמן זה, נתוניה של ארצות הברית מראים כי ישנה האטה בצמיחה, כמו כן, באינפלציה ישנם סימנים של התמתנות צפויה.
אומנם, בימים אלו התפוגג החשש מהאינפלציה, אך עם זאת לאור הנתונים הכלכליים האחרונים שמעצמת העל הציגה, ייתכן שכלכלתה של מעצמת העל אמריקה כבר נמצאת בתוך מיתון.
אין ספק כי השילוב בין העלייה בריבית, שהייתה מהירה, לצד ההאטה הכלכלית, תוביל להתמתנות באינפלציה בארצות הברית, ובעקבותיה ירדו גם תשואות האג"חים, דבר אשר ייתן את אותותיו וישפיע גם על השוק המקומי.
החשש הכבד ממיתון שאפף את התקופה, הוא זה שגם לירידה בתשואות אגרות החוב הדולריות לאורכו של העקום.
יש לציין כי בארצות הברית, מחד הצליחו לשמור על יציבותן התשואות של האג"חים הממשלתיות בטווח הקצר. מאידך, הן האג"חים בטווחים הבינוניים והן האג"חים בטווחים הארוכים המשיכו לרדת, אך הירידה הייתה באופן מתון יחסית לאורך השבועות האחרונים.
מגמה חיובית נצפתה דווקא בשוק אגרות החוב הקונצרניות בארצות הברית וזאת לאור דירוגי ההשקעה.
במהלך חודש יוני, מחיריהם של הנפט והגז הוסיפו לעלות, זאת לצד משבר החיטה שממשיך להשפיע על יצוא החיטה העולמי בעקבות המלחמה באוקראינה ובשל סגירת נמליה על ידי הרוסים. כאמור אוקראינה אינה יכולה לייצא בעצמה.

בארץ

בארץ, נרשמו עליות תשואות קלות, כל ניתן לראות, לאורכו של העקום השקלי, זאת כאשר העקום הצמוד נשאר ללא כל שינוי כמעט. כך, האינפלציה עלתה מעט לפי הצפי הנראה לעין, בשל הנגזרת מהפער בין עקומים הללו.
בישראל ממשיך קצב האינפלציה לעלות, ומשפיע באופן גורף על מוצרים ושירותים רבים.
כאמור, המשק הישראלי אינו צפוי להיפגע באופן מהותי ויש האומרים אף כי יפגע פחות, בשל כך, כעת ניתן למצוא מחירים נוחים לצד הזדמנויות מצוינות במניות הנסחרות בבורסה. כמו כן, ניתן למצוא חברות בעלות פוטנציאל שכדאי להשקיע בהן כעת כל עוד הן במחירים הגיוניים. חשוב לציין כי אומנם העלייה לא תחלוש על כלל התחומים, אך יחד עם זאת – לכלכלה הישראלית יש פוטנציאל רב להתאושש: החל מהגז, הכולל גם את קרן העושר שבשעה טובה ומוצלחת יוצאת לדרך, דרך הטכנולוגיות שלנו הן הצבאיות והן החקלאיות, הפוספטים והדשנים וכלה בתחזית צמיחה מעודדת ביותר.
שוק העבודה מדגים חוזק ואיתנות.
בתחום הנדל"ן בארץ, התמתן מעט קצב עלייתם הנוסק של מחירי הדירות, יחד עם זאת הוא מוסיף להיות גבוה.
למרות שהמדד הפתיע בירידתו, עדיין תתקיים העלאת הריבית הצפויה העומדת על 0.5% נכון לחודש יולי, ו-2.5% בשנה הבאה.
בנוסף, מאז ההחלטה להעלות את הריבית ב- 23 לחודש מאי, השקל נחלש ב-5% אל מול סל המטבעות ובעוד כ-5%, אל מול הדולר, זאת על אף שהציפיות לשינוי בריבית בארץ עלו לא פחות מאשר בארצות הברית. למעשה, זו אינו השינוי בריבית של בנק ישראל המשפיעה על שער השקל, אלא דווקא נראה כי ההשפעה על שערו נובעת מההתרחשויות השונות בבורסה ובשוק המניות .
בתאריך ה30 ליוני 2022 שערו של הדולר היציג עמד על 3.5 שקלים.

כתבות נוספות באותו נושא