סקירת שוק ההון לחודש ספטמבר 2023

סקירת שוק ההון בישראל

• האינפלציה בישראל עלתה ל-4.1%.
• מדד המחירים לצרכן הפתיע ועלה בחודש אוגוסט ב – 0.5%.
• שוק המניות בישראל ננעל בירידות שערים קלות החודש.
• שוק העבודה הישראלי ממשיך להיות הדוק
• המשך התחזקות הדולר ביחס לשקל.

אינפלציה- קצב האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים עלה ל- 4.1% לעומת 3.3% בחודש הקודם. חלק מהעלייה נבעה מהתחזקות הדולר במהלך חודש אוגוסט.
מדד המחירים לצרכן הפתיע ועלה מעל הצפי ב-0.5% באוגוסט 2023. הגורמים שתרמו לעליית המחירים הם מחירי החופשות בארץ ובחו"ל, סעיפי הדיור והתחבורה. אינפלציית הליבה ממשיכה להתמתן ועלתה ב- 0.4% מ- 3.6% ל- 3.9%.

ריבית- בנק ישראל הותיר את הריבית בפעם השנייה ברציפות ללא שינוי ברמה של 4.75%, אך יש הסתברות גבוהה שהריבית תעלה פעם נוספת בחודשים הקרובים, הסיבה העיקרית היא הקשר הישיר בין שער הדולר לאינפלציה- התנודתיות בשוק המט"ח עלתה משמעותית בחודשים באחרונים. מגמת היחלשות השקל עלולה להוביל שוב לעלייה במוצרי הייבוא וכתוצאה מכך לעלייה כללית באינפלציה. גורם תומך נוסף בהמשך העלאות ריבית הוא שוק עבודה חזק.

שוק העבודה- שוק העבודה ממשיך להיות הדוק. האבטלה ירדה ובמקביל הביקוש לעבודה גדל, מה שגרם לקצב עלייה בשכר הממוצע שעלה לאחרונה במהירות והתייצב לרמה גבוהה. שיעור האבטלה בחודש אוגוסט ירד ב- 0.3% ל- 3.1% לעומת 4.3% בדצמבר 2022. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נותר ללא שינוי.

מניות- חודש ספטמבר התאפיין בירידות שערים במרבית השווקים. בישראל ביצועי המדדים היו מעט טובים יותר ביחס לעולם. המרכיב הישראלי ירד קלות בניגוד לכל התקופה האחרונה. מדד ת"א 125 עלה ב- 0.04%, מדד ת"א 90 עלה ב- 0.56%. הבנקים הגדולים בעיקר נהנו ממרווח ריבית גדול החודש עלה בכ- 7.7% ומתחילת שנה בכ- 18%. הפערים במחצית הראשונה של השנה בין ישראל לארה"ב ממשיכים להצטמצם. מדד נפט וגז המשיך ומוביל בעלייה של כ- 47% מתחילת שנה, בעקבות זינוק במחיר הנפט.

שוק אגרות החוב- בחודש ספטמבר נרשמה ירידה במדדים המובילים בשוק אגרות החוב.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל- 10 שנים עלתה לכ- 4.2% בסוף ספטמבר 2023.

שקל /דולר- גם החודש הדולר המשיך להתחזק ביחס לשקל. מתחילת השנה נחלש השקל במעל 8% מול הדולר. השקל מהמטבעות החלשים בעולם השנה. הדולר מתחזק מול סל המטבעות בעולם ועלה מתחילת שנה בכ- 3%. התחזקות הדולר נובעת מנתונים טובים שהציג לאחרונה המשק האמריקני.

שער הדולר ב- 30/09/23 3.824 ₪

סקירת שוק ההון בעולם

• קצב הפעילות מתון אך נתוני הצמיחה האחרונים הפתיעו כלפי מעלה, בעיקר בארה"ב.
• קצב האינפלציה השנתי בארה"ב עלה ל-3.7%.
• הפד הותיר את הריבית ללא שינוי.
• עלייה בתשואות על אגרות החוב הממשלתיות הארוכות, בקצרות העלייה הייתה מתונה יותר.
• שוק העבודה מתקרר ושיעור האבטלה עלה ל- 3.8%
• שווקי המניות והאג”ח הממשלתיות בארה”ב ככל הנראה סגרו את החודש הגרוע ביותר שלהן בשנה האחרונה

סקירת שוק ההון בארצות הברית

אינפלציה– לאחר שנחלשה לאורך השנה, האינפלציה בארה"ב מתגברת שוב ועולה חודש שני ברציפות ב- 0.6% בהתאם לתחזיות, ומסתכמת ב- 12 חודשים האחרונים בשיעור של 3.7%. לעומת זאת, אינפלציית הליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) בארה"ב ירדה מ-4.7% ל-4.3%.
למרות עליית האינפלציה, הכלכלה האמריקאית חזקה לפי הנתונים שקיבלו המשקיעים בארה"ב.

ריבית- הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי. ניתן להבין מהודעות הריבית של הפד שרמת הריבית צפויה להיוותר גבוהה עוד זמן ארוך ומדברים כרגע על העלאה אחת אפשרית לפני סוף שנה ברבע אחוז וזאת בהתאם לאינדיקטורים הכלכליים שיפורסמו.
לפי התחזיות של חברי הפד, הריבית בסוף שנת 2024 צפויה לעמוד על 5.1%. לפני שהפד יוכל להוריד את הריבית, הוא צריך לראות את שוק העבודה מתרכך.

שוק העבודה- שיעורי האבטלה ממשיכים להיות נמוכים מ-4% כבר חודשים רבים. מדו"ח התעסוקה שפורסם בתחילת ספטמבר למשק האמריקאי נוספו באוגוסט 187 אלף משרות, ושיעור האבטלה טיפס ל- 3.8%.

שוק המניות- המדדים המובילים בשוקי המניות בארה"ב סיימו בירידות שערים את חודש ספטמבר. בסיכום ספטמבר מדד MSCI העולמי ירד בכ- 4.3%, מדד הנאסד"ק ירד בכ- 5.8% ו 500 P&S איבד כ- 5%. מתחילת השנה עלה המדד ה 500 P&S בכ- 11.7%%. מדד הנאסד"ק בלט מעל כל המדדים האחרים בעלייה חדה של כ – 26.3% .
הזינוק במחירי האנרגיה והערכות מחודשות לכיוון הריבית הם הגורמים המרכזיים שמשפיעים על השווקים בעולם.

שוק האג"ח – תשואות האג"ח רשמו עליה חדה. הנפט שזינק במהלך ספטמבר ב- 8.8% תרם לעליית תשואות בשוק אגרות החוב. התשואות על אגרות החוב הקצרות עלו בקצב איטי יותר.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה לכ-4.6%, זאת לעומת 4.11% בתחילת החודש. הגורמים לכך הם הזינוק במחיר הנפט והמסרים של הבנקים המרכזיים.

סקירת שוק ההון באירופה

• הבנק המרכזי האירופי העלה את הריבית ב 0.25% ל- 4.50%.
• קצב האינפלציה השנתי בגוש האירו ירד מ- 5.2% ל- 4.3%
• עלייה מתונה בתשואות של הכלכלות הגדולות בגוש האירו.
• שוק העבודה נותר הדוק.

אינפלציה – קצב האינפלציה השנתי בגוש האירו הוא הנמוך ביותר בשנתיים וחצי האחרונות, ירד מ- 5.2 ל- 4.3%. גם אינפלציית הליבה (בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה) רשמה ירידה מ- 5.3% ל-4.5%.
מדד המחירים לצרכן של גוש האירו עלה בחודש ספטמבר ב- 0.3% ושיעור האינפלציה השנתי.

שוק המניות- בסיכום חודשי נרשמו ירידות במניות המובילות. מדד STOXX 600 ירד בכ-1.8%, מדד ה DAX ירד בכ- 3.5%. מתחילת שנה עלה מדד STOXX 600 בכ- 6% ומדד ב- DA בכ-10.5%.
שוק העבודה – שוק העבודה נותר הדוק עם עליית שכר חזקה יחסית, בקצב הזה יעבור זמן רב עד שאינפלציית השירותים תגיע ליעד האינפלציה של הבנק המרכזי האירופי (2%).

פרסומים לחודש הקרוב:
• ארה"ב- מדד המחירים ליצרן 11/10/23
• ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 12/10/23
• ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/10/23
• גוש היורו- מדד המחירים לצרכן 18/10/23
• ישראל- החלטת ריבית 23/10/23
• ארה"ב- החלטת ריבית 01/11/23

ביצועי המניות ואגרות החוב בישראל ובעולם לסוף חודש ספטמבר

ביצועי המניות ואגרות החוב בישראל ובעולם לסוף חודש ספטמבר

 

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני מסמך זה שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זוהי התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא