סקירת שוק ההון לחודש אוקטובר 2023

חודש אוקטובר אופיין בירידות חדות בעקבות מלחמת חרבות ברזל. בשבועיים האחרונים אנו עדים לתיקונים בשווקים המקומיים, מדדי המניות ואגרות החוב התאוששו, השקל חזר להתחזק. נכון לתאריך 12/11 שער הדולר עומד על 3.85₪, דומה לשער בו היה לפני המלחמה. התחזקות השקל נובעת בעיקר בשל פעילות בנק ישראל ומכירת מט"ח והתקדמות המלחמה ללא הרחבת חזיתות נוספות.
עילית פלג | סמנכ"לית קלי פרימיום
שירן דהדי | אנליסטית ורפרנטית דסק השקעות בכירה

סקירת שוק ההון בישראל לחודש אוקטובר 2023

המלחמה משנה את הכללים ואת כל התחזיות בכלכלה ובשוק. סקירת חודש אוקטובר 2023 שונה מהותית מסקירות שוק שוטפות, ואנו עדיין נמצאים במצב שבו רמת האי-ודאות עדיין גבוהה מאוד. ככל שהמלחמה תימשך זמן רב יותר והיקף המלחמה יתרחב, אנו צפויים לראות פגיעה גדולה יותר בפעילות הכלכלית: פיחות חד בשקל, פגיעה בהשקעות המקומיות, בתיירות ובצריכת השירותים. בנוסף, ישנן השפעות כלכליות גם ברמה הלאומית – בהוצאות הממשלה וירידה חדה בהכנסות ממסים.

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ביום שבת ה-7 באוקטובר, המסחר בתל-אביב בחודש אוקטובר הסתכם בירידות שערים חדות במדדי המניות המובילים. ב-8 באוקטובר, יום המסחר הראשון שלאחר פרוץ המלחמה, נרשמו בבורסה ירידות שערים חדות במדדים המובילים, מדד ת"א-35 ירד בכ-6.5%. השווקים הגיבו לאי-ודאות בירידות שערים חדות.

שער הדולר התחזק במהלך החודש ביחס לשקל ופרץ את מחסום ה-4 שקלים.

ניסיון העבר מלמד שהתפתחויות ביטחוניות  קודמות – חמורות ככל שהיו –  השפיעו בעיקר על הטווח הקצר. לגבי הטווח הארוך, יש כמובן להמשיך ולעקוב.

עיקרי ההשלכות הצפויות על הכלכלה הישראלית

צמיחה – חשש להאטה בצמיחה.

המלחמה בדרום וההתלקחות בזירה הצפונית יובילו לעלייה בגירעון התקציבי. קיים חשש שהמשק ייכנס להאטה ואולי אף לצמיחה אפסית/שלילית ב-2024. תחזית הצמיחה לפני המלחמה (שגם היא נמוכה בשל השפעת הרפורמה המשפטית) הינה כ-3.5% לשנת 2023. ואולם, נכון להיום, ככל שהמלחמה תימשך, כך גם העלות הכלכלית תלך ותגדל.
הערכות הצמיחה לשנת 2023 עודכנו כלפי מטה וכעת נעות בין 2% ל-2.5%.

בנק ישראל פרסם תחזית מאקרו כלכלית מעודכנת, לפיה: התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2.3% ושל 2.8% בשנים 2023 ו-2024 בהתאמה.

גירעון – עלייה עקבית בהוצאות.

מנתוני האוצר עולה כי בספטמבר 2023, לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-4.5 מיליארד שקל. בסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-27.4 מיליארד שקל, המהווה כ-1.5% מהתוצר – עלייה של כ-0.2% לעומת הנתון בחודש הקודם.

הפגיעה בפעילות המשקית תביא לגידול בגירעון בתקציב הממשלה, שיסתכם ב-2.3% תוצר וב-3.5% תוצר בשנים 2023 ו-2024, בהתאמה.

ריבית –  כרגע ללא  שינוי, עם צפי לירידה בהמשך.

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר בחודש אוקטובר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.75%, זה החודש השלישי ברציפות. על פי התחזית, בשנה הקרובה הריבית תרד ותעמוד על  4.0%-4.25%.
על רקע המלחמה, בנק ישראל נקט במספר צעדי מדיניות להתמודדות עם המצב, ומתמקד בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות.

אינפלציה – צפי להתמתנות באינפלציה.

האינפלציה בארץ ב-12 חודשים האחרונים ירדה מכ-4.1% שנתי באוגוסט 2023 ל-3.8% בספטמבר 2023. תחזיות האינפלציה ל-12 חודשים קדימה עומדות על 3%-2.5%.

על רקע המלחמה צפויה להירשם התייקרות זמנית במחירי המזון, ולכך יכולה להיות השפעה על האינפלציה בטווח הקצר. יחד עם זאת, מיעוט בעסקאות וקניות יגרום גם למיתון הפעילות של בנק ישראל בשוק המט"ח, וכן יגביל את הפיחות השקל ויסייע בקירור האינפלציה.

שוק העבודה – שיעור אבטלה נותר כמעט ללא שינוי בחודש ספטמבר ועמד על 3.1%. המלחמה צפויה להחליש את שוק העבודה, הפגיעה במרבית הענפים תצמצם את הביקוש לעובדים (אך ללא פיטורים).

בענפי הצריכה המחזורית נראה פיטורים (והוצאה לחל"ת) ובענפי הבנייה, התחבורה, החקלאות והסיעוד נראה מחסור בעובדים.

דירוג האשראי של מדינת ישראל באוקטובר 2023

עקב השלכות הלחימה, חברות הדירוג הבינלאומיות הודיעו כי אופק דירוג האשראי של מדינת ישראל הפך לשלילי ועלול לגרור הורדת דירוג בהמשך.

חברות הדירוג מדגישות כי ישראל נכנסת לעימות במצב כלכלי טוב יחסית והינה חזקה. אך הן מדגישות שאם העימות הצבאי יתרחב, הדבר יוביל להתדרדרות והפגיעה הכלכלית תהיה רחבה יותר. בנוסף, עלות מימון המלחמהתגרום לגידול משמעותי בהוצאה הציבורית ובגירעון.

פיחות השקל – בנק ישראל הודיע על תוכנית למכירת מט"ח בגובה של עד 30 מיליארד דולר על מנת למתן את התנודות בשער השקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים. למרות ההודעה, הדולר התחזק בכ-5.6% מתחילת המלחמה ועלה לשער של 4.081 שקל ב-27 באוקטובר – הגבוה זה יותר מ-11 שנה, לקראת סוף החודש התמתן והגיע לשער של 4.055 שקל, המשקף עלייה של כ-15% מתחילת השנה.

כיצד הגיבו השווקים בישראל מאז פרוץ המלחמה?

שוק המניות המקומי

חודש אוקטובר הסתיים בירידה דו-ספרתית במדדים המובילים בבורסה בתל אביב. מדד ת"א-125 ירד בחודש אוקטובר בשיעור חד של כ-12%. גם מדדי ת"א-35 ומדדי ת"א-90 ירדו – בכ-10% ו-15%, בהתאמה. בכך, הם וחזרו כמעט לרמה בה היו לפני שלוש שנים.

המלחמה הביאה לירידות שערים חודשיות חדות יותר בתל אביב, בהשוואה לירידות מתונות של כ-2%-4% בבורסות המובילות בארה"ב, באירופה וגם באסיה. ירידות השערים בשוקי העולם החודש הושפעו מהחשש מפני משבר אנרגיה, במידה והלחימה במזרח התיכון תתרחב.

ירידות שערים אפיינו החודש את כל הסקטורים, בראשם ענפים שפעילותם צפויה להיפגע משמעותית מהמלחמה:

 • חברות הנפט והגז – אלה נפגעו בשל ירידה בפעילות במשק. מדד ת"א-נפט וגז רשם באוקטובר ירידה חדה של כ-16%, אך הוא ממשיך לבלוט עם עלייה של כ-23% מתחילת השנה.
 • חברות הבנייהמדד ת"א-בנייה ירד בכ-16% באוקטובר והוא נמוך כעת בכ-11% לעומת תחילת השנה.
 • בנקים – צפויים להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי, לצד מתן הקלות ללקוחות נפגעי הלחימה. יצוין כי סוכניות דירוג האשראי Fitch ו-Moody's הודיעו כי גם הבנקים בישראל נמצאים ב"מעקב שלילי". מדד ת"א בנקים-5 (TELBANK5) ירד באוקטובר בכ-12%.
 • חברות הביטוח – אלה צפויות לשאת בחלק מהוצאות נזקי המלחמה. מדד ת"א-ביטוח ירד באוקטובר בכ-15%.

שוק האג"ח

גם בשוק איגרות החוב נרשמו באוקטובר ירידות שערים במרבית המדדים המובילים. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל- 10 שנים עלתה לכ- 5.3% בסוף אוקטובר 2023. העלייה בסיכון החודש עקב השלכות המלחמה, הביאה כאמור להורדת אופק דירוג האשראי של ישראל, מה שעשוי להשפיע גם על מחירי האג"ח בבורסה המקומית.

גם איגרות החוב הקונצרניות רשמו החודש ירידה, כשבראשן איגרות החוב צמודות המדד שירדו עד כ-5.5%. מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר עלה החודש בכ-1.8% והגיע לשיא כל הזמנים, בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-6% במקביל, והוא ממשיך לבלוט בעלייה של כ-16% מתחילת השנה.

מתחילת המלחמה ועד סוף החודש, המשקיע הישראלי מכר אג"ח ממשלתי ומנגד המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ומשקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי.

סקירת שוק ההון בעולם לחודש אוקטובר 2023

סקירת שוק ההון בארה"ב לחודש אוקטובר 2023

 • האינפלציה בארה"ב נותרה ללא שינוי ונותרה על 3.7%.
 • הבנק הפדרלי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.5%.
 • באוקטובר נרשמה עלייה בתשואות על אגרות החוב הממשלתיות הארוכות, בקצרות העלייה הייתה מתונה יותר.
 • התוצר לרבעון השלישי של 2023 הפתיע לטובה: קצב הצמיחה בארה"ב הואץ ל-4.9% .
 • שיעור האבטלה נותר ללא שינוי בחודש אוקטובר ועמד על 8%.

צמיחה – הצרכן האמריקאי הגדיל את הרכישות שלו בעיקר בתחומי תיירות ופנאי, בקצב שנתי של כ-4%. הצריכה הפרטית הובילה לנתוני צמיחה חיוביים בארה"ב, התמ"ג האמריקאי צמח ברבעון השלישי של השנה ב-4.9% בחישוב שנתי, הקצב הרבעוני המהיר ביותר מאז סוף שנת 2021. הנתון מדגיש את חוזקה של כלכלת ארה"ב בהשוואה לשאר העולם.

אינפלציה – האינפלציה בארה"ב נותרה ללא שינוי על 3.7%. בחישוב שנתי במדד הליבה נרשמה האטה ל-4.1% מ-4.3% וזאת בהתאם לתחזיות.

ריבית – הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי, ועומדת על שיא של 22 שנה ברמה של 5.5%, בהתאם להערכות השוק.

יו"ר הפד רמז במסיבת עיתונאים באוקטובר שיתכן ויהיו העלאות ריבית בדרך, והצביע על העליות האחרונות בתשואת האג"ח הממשלתיות כגורם שמעלה את חוסר הוודאות. החלטת הפד מגיעה לאור הנתונים החיוביים של המשק האמריקאי.

שוק העבודה – מדו"ח התעסוקה שפורסם בתחילת אוקטובר, עולה ששיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 3.8%. למשק האמריקאי נוספו בספטמבר 336 אלף משרות.

שוק המניות – המדדים המובילים בשוקי המניות בארה"ב סיימו בירידות שערים את חודש אוקטובר. בסיכום אוקטובר מדד MSCI העולמי ירד בכ-3%, מדד הנאסד"ק ירד בכ-3%  ומדד 500 P&S איבד כ-2%. מתחילת השנה עלה מדד 500 P&S בכ- 9%. מדד הנאסד"ק בלט מעל כל המדדים האחרים בעלייה חדה של כ-23%.

שוק האג"ח – השווקים הפיננסיים בארה"ב הושפעו במהלך החודש בעיקר מהזינוק בתשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב. לקראת סוף אוקטובר תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים הגיעה לכ-4.9% לעומת כ-4.6% בסוף החודש הקודם, ולעומת כ-3.9% בתחילת השנה.

סקירת שוק ההון באירופה לחודש אוקטובר 2023

 • הבנק המרכזי האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.5%.
 • קצב האינפלציה השנתי בגוש האירו ממשיך לרדת.
 • שוק העבודה נותר הדוק.

ריבית – מגמת הירידה בקצב האינפלציה הקלו על החלטת הבנק המרכזי האירופי (ECB) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.5%, לאחר 10 העלאות ריבית רצופות. הבנק המרכזי האירופי מתכוון להותיר את הריבית על כנה לפרק זמן ממושך עד לירידה משמעותית באינפלציה.

אינפלציה – קצב האינפלציה השנתי בגוש האירו ממשיך לרדת  מ-4.3% ל-2.9%. גם אינפלציית הליבה (בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה) רשמה ירידה מ-4.5% ל-4.2%. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בחודש ספטמבר ב-0.3%.

שוק המניות – בסיכום חודשי נרשמו ירידות במדדי המניות המובילים. מדד STOXX 600 ירד בכ-3.7%, מדד ה DAX ירד בכ- 3.8%. מתחילת השנה עלה מדד STOXX 600 בכ-2.1% ומדד ה- DAX בכ-6.4%.

פרסומים הצפויים בנובמבר

 • ארה"ב- החלטת ריבית 01/11/23
 • ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 14/11/23
 • ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/11/23
 • גוש היורו- מדד המחירים לצרכן 17/11/23
 • ישראל- החלטת ריבית 27/11/23

ביצועי המניות ואגרות החוב בישראל ובעולם לסוף חודש אוקטובר

גרף ביצועי המניות ואגרות החוב בישראל ובעולם באוקטובר 2023

 

לסקירות נוספות בשוק ההון >>

 

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני מסמך זה שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זוהי התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא