סקירת שוק לחודש ינואר 2024

עילית פלג | סמנכ"לית קלי פרימיום
שירן דהדי | אנליסטית ורפרנטית דסק השקעות בכירה

• ביום שישי בלילה ה- 09/02/24 הורידה חברת הדירוג מודי'ס את דירוג האשראי של מדינת ישראל. בנוסף קבעה מודי'ס אופק דירוג שלילי המאותת על סיכון להורדת דירוג נוספת בהמשך.
• עם פתיחת השנה החדשה, בנק ישראל הוריד את הריבית ב -0.25% לרמה של 4.5% וזאת על רקע התמתנות בציפיות האינפלציה וירידה בשער הדולר.
• האינפלציה ממשיכה ומפתיעה כלפי מטה, ירדה בחודש דצמבר ב- 0.1% ועומדת על 3% שנתי.
• חודש ינואר התאפיין בירידות קלות במדדים המובילים בארץ הן באפיקי המניות והן באפיקי האג"ח.

עיקרי הפעילות בכלכלה הישראלית

הורדת דירוג האשראי של ישראל:

הורדת הדירוג של מדינת ישראל על ידי מודיס בתחילת חודש פברואר אמנם לא הפתיעה, אך קביעת אופק דירוג שלילי לא היה צפוי ומאותת על סיכון להורדת דירוג נוספת בהמשך. לאורך שנת 2023, על רקע הרפורמה המשפטית, ניכר היה כי חברות הדירוג מעריכות שחלה עלייה בסיכונים הכלכליים של מדינה ישראל ועם פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, גברו ההערכות לגבי רמת הסיכון, כאשר הנושא המרכזי הינו הבטחוני והגיאופוליטי.

התנהגות השווקים הפיננסיים בישראל, מאז תחילת המלחמה באוקטובר, תומכת בהערכה של חוסן ועמידות של הכלכלה הישראלית, כאשר בחינת השפעת המלחמה על שוק המניות, שוק האג"ח והמט"ח, מראה שהשווקים אינם מגלמים גלישה של המשק הישראלי למשבר פיננסי.

המשקיעים בארץ ובעולם מודעים לנתוני הפתיחה הטובים של מדינת ישראל: גרעון תקציבי נמוך שיעלה באופן זמני, צמיחה גבוהה, יחס חוב תוצר נמוך, אבטלה נמוכה, מדיניות בנק ישראל שקולה ואמינה שבאה לידי ביטוי בהתמתנות האינפלציה ומגזר ההייטק כמנוע צמיחה.

אינפלציה:

קצב האינפלציה בישראל ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3.0%, לעומת 3.3% בחודש הקודם.

התפרצות האינפלציה גרמה לנזק בכלכלה כמו עלייה בהוצאות הממשלה, הגדילה את ההלוואות במשכנתאות, הקטינה את הוצאות הקנייה של הישראלים וכמובן שגרמה לעלייה בריבי שמקשה על העסקים ומשקי הבית הזקוקים לאשראי. למרות הכל, גם ללא המלחמה היינו כנראה צפויים לירידה בביקוש שאמורה להאט את הכלכלה אך לא לגרום למיתון.

האינפלציה השנתית נמצאת כיום בתוך טווח היעד של בנק ישראל שהוא בין 1%-3%. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בדצמבר 2023. בנק ישראל צופה כי האינפלציה צפויה לרדת בשנת 2024 לרמה של 2.4%.

ריבית:

ב- 01/01/24 החליטה הוועדה המוניטרית להוריד את הריבית ב- 0.25% לרמה של 4.5% וזאת על רקע המלחמה, התמתנות האינפלציה וייסוף השקל בחודשים האחרונים ובכך הסתיימה תקופה של העלאות ריבית.

לפי תחזית בנק ישראל, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.75%-4.0% בסוף שנת 2024.

בנק אוף אמריקה פרסם סקירה כלכלית גלובלית ובה הוא מעריך שלמרות שהאינפלציה בישראל נמצאת במגמת ירידה, בנק ישראל יפעל בגישה זהירה שמצביעה על קצב מתון של קיצוצים ולכן צופה ריבית של 3.5% בסוף שנת 2024.

צמיחה:

הצמיחה של כלכלת ישראל תאט משמעותית ב-2024 על רקע המשך המלחמה, לפי קרן המטבע הבינלאומית (IMF) תחזית הצמיחה של בנק ישראל ל-2024 היא 2%, ותחזית משרד האוצר נמוכה אף יותר, 1.6%.

גרעון:

הפעילות הכלכלית בישראל מתאוששת. הוצאות הצרכנים בכרטיסי האשראי ממשיכות לעלות וחזרתם של משרתי המילואים צפויה להוביל להתאוששות נוספת, הכנסות המדינה ממיסים גבוהות מההערכות קודמות מעבר להעלאות המתוכננות. מצד שני, ישנם חששות של המשקיעים עקב גידול בתקציב הממשלה לשנת 2024 הכולל גם הוצאות הממשלה על הביטחון, תוספת של 55 מיליארד שקלים.

בעקבות הוצאות מלחמת "חרבות ברזל" הממשלה אישרה החודש את התיקון לתקציב לשנת 2024. הגרעון המצטבר בשנה האחרונה עלה ל 4.8% וצפוי להישאר גבוה בשנים הקרובות.

עלייה בנטל תשלומי הריבית על החוב הוא גורם נוסף לעלייה בגירעון והשפעתו על מבנה התקציב בשנים הקרובות כמו העלאות מס והקטנת התקציב להוצאות אזרחיות.

שוק המניות:

מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים: מדד ת"א 125 ירד בינואר בכ- 1.4% ומדד ת"א-90 עלה בכ- 0.8%. הסקטורים המובילים בירידות היו מדד ת"א בנקים שירד בכ- 4% ומדד ת"א נדל"ן מניב שירד בכ- 8%.

ההשפעה השלילית על המסחר בתל אביב נובעת בעיקר בשל חוסר הוודאות לגבי הימשכות הלחימה והאם תתפתח לזירה נוספת בצפון. תשואות החסר בחודש ינואר מגיעות לאחר רצף עליות מרשים ומפתיע בשוק המניות הישראלי בחודשיים האחרונים של שנת 2023.

שוק האג"ח:

גם שוק אגרות החוב מושפע מחוסר הוודאות לגבי הגירעון, דירוג האשראי של מדינת ישראל והקף ההנפקות הצפוי בהמשך השנה.

בשוק האג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות תוך ירידה במרווחים של אג"ח הקונצרניות מאג"ח הממשלתיות. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מכ-4.4% בסוף דצמבר 2023 לכ-4.6% בסוף ינואר 2024. העלייה בתשואות מגלמת את הסיכון הגלום בעלייה בחוב הממשלתי והחשש מפני הורדת הדירוג של ממשלת ישראל.

שקל /דולר:

התחזקות הדולר, על אף עליות שערים בארה"ב, נובעת מהורדת הריבית במשק (4.5%) וצפי להותרת הריבית בארה"ב ללא שינוי בשיעור גבוה יותר (5.5%), ומהמשך הסטת כספים לשוקי חו"ל לאור המצב.

שער הדולר ביום האחרון של ינואר עמד על 3.635.

 

מה קורה בעולם

 ארצות הברית:

 • הפד הותיר את הריבית ללא שינוי (ברמה של 5.5%).
 • האינפלציה בארה"ב עלתה מעל הצפי ל- 3.4%.
 • שווקי המניות בארה"ב המשיכו לעלות.
 • הצמיחה הואטה ל- 3.2%.

אינפלציה:

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה טיפס ב- 2.6% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש בדצמבר.

האינפלציה בארה"ב נחלשה במהלך שנת 2023 אך ממשיכה להיות גבוהה. עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב- 0.4% מעל הצפי והסתכמה בשיעור של 3.4%.

ריבית:

הפד לא ממהר להוריד את הריבית והשאיר אותה כצפוי ללא שינוי ברמה של 5.5%, על אף נתוני הצמיחה החיוביים שהתפרסמו בארה"ב והאטה באינפלציה. הבנק הפדרלי אותת כי סיים להעלות את הריבית, אך גם הבהיר כי עדיין לא מוכן להתחיל להוריד את הריבית בזמן הקרוב והוא יעקוב ויבחן את המשך התמתנות האינפלציה ופרמטרים נוספים בחודשים הקרובים.

צמיחה:

התוצר האמריקאי צמח ברבעון הרביעי של 2023 בקצב שנתי של 3.3%, האטה בהשוואה לרבעון הקודם אך עדיין צמיחה מהירה בהובלת הצריכה הפרטית. בסיכום שנת 2023, הצמיחה עמדה על 2.5%.

שוק העבודה:

דוח תעסוקה חזק בארה"ב; בדצמבר התפרסמו 216 אלף משרות חדשות, גבוה מהצפי. מנגד, נתוני החודשיים הקודמים עודכנו מטה ב-71 אלף. שיעור האבטלה נותר בחודש דצמבר ללא שינוי ברמה של 3.7% בשונה מתחזית הכלכלנים שהייתה 3.8%.

שוק המניות:

מדדי המניות בארה"ב ממשיכים לעלות בהובלת סקטור הטכנולוגיה ובשל הדו"חות הכספיים המעודדים לרבעון הרביעי של שנת 2023. מדד S&P 500  עלה ב- 1.6%, מדד נאסד"ק 100 עלה ב- 1.8%, ו- MSCI AC  עלה ב- 0.5%. בחודש ינואר,  מחירי הנפט רשמו את העלייה החודשית הראשונה מאז ספטמבר 2023 בעקבות משבר התובלה של ספינות הסוחרים בים האדום שנגרם ממתקפת החות'ים. מחיר חבית נפט עלה בכ- 6% והגיע ל- 78 דולר לחבית.

שוק האג"ח:

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה מכ-3.9% בסוף דצמבר 2023 לכ-4.1% בסוף ינואר 2024.

אירופה:

 • האינפלציה בגוש היורו הפתיעה ועלתה ב- 0.2% לרמה של 2.9%.
 • הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.5%.
 • שער האירו נחלש.
 • מדד יורוסטוקס 600 קפץ בכ- 8%.

אינפלציה:

לאחר 7 חודשים רצופים של ירידות, האינפלציה בגוש היורו הפתיעה ועלתה לרמה של 2.9%. מדד הליבה ירד קלות ל- 3.4% מעט מתחת לצפי שעמד על 3.5%.

ריבית:

הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 4.5%. בנוסף צפוי כי הפחתת הריבית תחל רק בחודשי הקיץ במידה והאינפלציה תמשיך ותתמתן.

צמיחה:

תחזית הצמיחה באירופה תהיה חלשה במהלך 2024, כאשר הצמיחה בגרמניה צפויה להיות חלשה מאד.

שוק המניות:

אירופה ממשיכה במומנטום חיובי ונהנית מביצועים חיוביים גם בחודש ינואר.

המדדים של לונדון, פאריס ופרנקפורט רשמו עליות נאות. גם מדד היורו סטוקס 600 עלה בכ-  8% ועלייה של כ-3% במדד STOXX 50 EURO.

פרסומים בולטים הצפויים בפברואר:

 • ישראל- החלטת ריבית 26/02/24
 • גוש היורו- מדד המחירים לצרכן 22/02/24
 • ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 13/02/24
 • ארה"ב- מדד המחירים ליצרן 16/02/24
 • ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/02/24
 • ארה"ב- החלטת ריבית 20/03/24

 

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני המסמך שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זהו התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

כתבות נוספות באותו נושא