השלם גדול מסך חלקיו: ראייה הוליסטית בהשקעות

דרך המחשבה ההוליסטית היא פילוסופיה בבסיסה עומד הרעיון כי המכלול השלם גדול מסך חלקיו וכי תכונות מערכת – כל מערכת – לא נקבעות רק על ידי המרכיבים שלה. צירוף של כל חלקי הפאזל יוצר תמונה שלמה, מגוונת ומורכבת יותר. וכך גם בעולם ההשקעות, הראייה ההוליסטית משקללת את כלל הנכסים – מפיקדונות ומזומנים, תיקי השקעות, נדל"ן – עד החסכונות הפנסיוניים – על מנת להגיע לניהול ההשקעות האופטימלי אשר ייצור לבסוף שלם שגדול מסך חלקיו.

 

לקריאת הכתבה המלאה בפורבס >> 

 

כתבות נוספות באותו נושא