אלו דמי ניהול יכולה לגבות קרן פנסיה?

דמי הניהול אינם גזירה משמים ואפשר לנסות ולהתמקח עליהם! לקוחות קלי לא צריכים לבצע את המיקוח הזה בעצמם כי אנחנו עושים זאת עבורם- ומשיגים דמי ניהול מאוד נמוכים. קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות השוטפות ועד חצי אחוז מכספי הצבירה – אם מדובר בקרן פנסיה חדשה

כתבות נוספות באותו נושא