במה שונים שירותי הבריאות הניתנים על ידי מערכת הבריאות הציבורית, מאלה הניתנים במסגרת ביטוחי הבריאות הפרטיים בחברת הביטוח?

שירותי מערכת הבריאות הציבורית בישראל, המוגדרת בחוק בריאות ממלכתי, הם מתקדמים ונחשבים איכותיים וזמינים. השירותים מקיפים, אך מתאימים בעיקר לטיפול במחלות ובדיקות שגרתיות.

ביטוח בריאות פרטי באמצעות חברת ביטוח, מאפשר לך להתמודד עם מחלות או אירועים רפואיים לא שגרתיים. הביטוח הפרטי מעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול נחוץ במהירות ועל ידי רופאות ורופאים בכירים בארץ ובעולם.

כתבות נוספות באותו נושא