מהו תהליך של תכנון הפרישה?

תכנון פרישה הוא איסוף וניתוח המידע לגבי כל התכניות הפנסיוניות, לצד המידע לגבי כל הנכסים הפיננסים שלכם. קביעת הצרכים הפיננסים ותכנון אופן מימוש החסכונות- כמה בקצבת הפנסיה? כמה במשיכה חד פעמית? ועוד. ניצול מירבי של הטבות המס, כך שההכנסה נטו תהיה מקסימלית. קביעת אסטרטגיית השקעה על הכספים הנזילים, שלא מיועדים לקצבת הפנסיה ודרכים לדאוג גם לבני ובנות הזוג.

כתבות נוספות באותו נושא