מהי תקופת אכשרה בביטוח בריאות וממתי אפשר להתחיל לבקש החזרים מחברת הביטוח?

תקופת אכשרה היא זמן המתחיל מההצטרפות הרשמית לפוליסת הביטוח וכניסתה לתוקף, ועד תאריך ספציפי, משתנה לפי חברת הביטוח מתכנית לתכנית. בתקופת האכשרה עדיין לא ניתן להנות מהחזרים או להגיש קבלות לחברת הביטוח. זאת אומרת שאם קרה אירוע מסוים בתקופת האכשרה- הוא לא יהיה מכוסה כל תקופת הביטוח. עם תום תקופת האכשרה ניתן יהיה לפנות לחברת הביטוח במקרי ביטוח חדשים וכל עוד הם המכוסים על ידי הפוליסה. 

מטרת תקופת האכשרה היא למנוע מצב בו אנשים רוכשים ביטוח בריאות רק כאשר המצב הבריאותי שלהם לא טוב.

כתבות נוספות באותו נושא