מהי תקופת התיישנות בפוליסות בריאות?

תקופת התיישנות היא תקופה שאחריה אי אפשר לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח. החל מנובמבר 2020 עודכנו התנאים ותקופת ההתיישנות עומדת כיום על חמש שנים ממועד התרחשות האירוע הביטוחי. בעבר תקופת ההתיישנות עמדה על שלוש שנים.

כתבות נוספות באותו נושא