אירוע מזכה

מקרה המזכה את העמית או שאריו בקבלת תשלומים מקרן הפנסיה. מדובר במקרים שבהם:

  • העמית יוצא לגמלאות – פנסיית זקנה.
  • העמית מקבל הכרה בנכות מרופא הקרן – פנסיית נכות.
  • העמית או הפנסיונר הולך לעולמו – פנסיית שארים.

כתבות נוספות באותו נושא