בורסה

הבורסה לניירות ערך מקום בו נערך המסחר בניירות ערך, ניירות ערך הן מניות ואגרות חוב שיש להן ערך בכסף.
תפקידה לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים,
ולציבור להשיג תשואה עבור ההשקעות שלו

כתבות נוספות באותו נושא