ביטוח סיעודי

ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא אינו מסוגל לבצע את פעולות ה-ADL במלואן או בחלקן או לחלופין מבוטח המוגדר תשוש נפש (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי או השיפוי ישולמו לפרק הזמן שקבע המבוטח עת רכישת הפוליסה ובתום תקופת ההמתנה לפי תנאי הפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא