בית חולים שבהסכם

בית חולים הקשור בהסכם עם חברת הביטוח או תכנית השב"ן למתן שירותים רפואיים למבוטחיה בקרות מקרה ביטוח מתאים.

כתבות נוספות באותו נושא