גיל פרישה

על פי ההגדרה בחוק, גיל הפרישה מעבודה הינו 67 לגברים ו-64 לנשים. גיל הפרישה מתייחס לזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח הלאומי וכן לקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

בתכניות הביטוח הפנסיוני שנערכות על ידי חברות הביטוח וקרנות פנסיה חדשות, גיל הפרישה הינו בהתאם לתנאי התכנית. גיל הפרישה המינימאלי לצורך קבלת קצבה הוא 60.

היכנסו למידע נוסף בהרחבה על ניהול נכון של חיסכון פנסיוני ועל מידת ההשפעה על תכנית הפרישה בהגיע לגיל המתאים.

 

כתבות נוספות באותו נושא