גיל פרישה

ע"פ החוק גיל הפרישה מעבודה הוא 67 לגברים ו-64 לנשים. גיל זה מתייחס לזכאות לקצבת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח הלאומי וכן לקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. בתכניות הביטוח שנערכות ע"י חברות הביטוח וקרנות פנסיה חדשות – גיל הפרישה הוא בהתאם לתנאי התכנית. גיל הפרישה המינימאלי לצורך קבלת קצבה הוא 60.

כתבות נוספות באותו נושא