דמי ניהול מפרמיה/מצבירה

המחיר שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. דמי ניהול מהפרמיה מנוכים בכל חודש מההפקדה שעוברת לתוכנית הפנסיונית של המבוטח. דמי ניהול מצבירה מנוכים אחת לשנה מהחיסכון אותו צבר המבוטח.

כתבות נוספות באותו נושא