הטבות מס

המפקידים בקופות הגמל נהנים מהטבות מס, שמתבטאות בהקטנת התשלומים שהם חייבים לשלם למס הכנסה. מיצוי הטבות המס באופן מלא, תורם להגדלה משמעותית של התשואה הריאלית המתקבלת בקופות הגמל – לעיתים פי שניים ויותר.
ישנם חוקים שנחקקו כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, והם המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות אשר מקטינות את חבות המס או מעניקות החזר מס.

כתבות נוספות באותו נושא