זפ"ק (ביטוח לזמן פרעון מוקדם)

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא