יתרת חיסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדו"ח.

כתבות נוספות באותו נושא