מדד אג"ח כללי

מדד המשקלל את שערי איגרות החוב של כל החברות בבורסה בתל אביב.

כתבות נוספות באותו נושא