מדד המניות הכללי

משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א ביום מסוים.

כתבות נוספות באותו נושא