מנתח בהסכם

רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמנתח הקשור בהסכם עם חברה הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא