משיכה שלא כדין

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לתקנות. משיכה כזו תהיה חייבת במס של 35% .

כתבות נוספות באותו נושא