סל הבריאות

פירוט שירותי הבריאות להם זכאים תושבי המדינה על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

כתבות נוספות באותו נושא