פוליסה מוקפאת

פוליסה עם מרכיב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק (פוליסה מסולקת).

כתבות נוספות באותו נושא