פנסיה מביטוח לאומי

פנסיה מביטוח לאומי משולמת לגברים מגיל 70 ולנשים מגיל 65 (הגיל עולה בהדרגה), אולם מי שהכנסתם נמוכה, בהתאם למבחן הכנסות של ביטוח לאומי, יכולים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מעבודה.
סמוך למועד שמגיעים לגיל הפרישה, המוסד לביטוח לאומי ישלח לכתובת הרשומה במשרד הפנים את טופס התביעה לקצבת זקנה. יש להגיש את התביעה כחודש לפני ההגעה לגיל המזכה בקצבה.

כתבות נוספות באותו נושא