צמיחה כלכלית

צמיחה כלכלית היא הדופק של התפתחותה של אומה, והיא משפיעה על רמת החיים, שיעורי התעסוקה והשגשוג הכללי.

מה מניע צמיחה?

  1. השקעות: צבירת הון באמצעות השקעות בהון פיזי ואנושי היא מניע מרכזי לצמיחה כלכלית. עסקים המרחיבים את יכולות הייצור שלהם או משפרים את הטכנולוגיה שלהם יכולים להוביל להגדלת הפרודוקטיביות והתפוקה.
  2. חינוך ופיתוח כוח אדם: כוח עבודה מיומן ומשכיל חיוני לצמיחה כלכלית. השקעות בחינוך והכשרה משפרות את ההון האנושי, ומגדילות את הפריון ואת החדשנות.
  3. פיתוח תשתיות: תשתית נאותה, לרבות מערכות תחבורה, תקשורת ואנרגיה, מקלה על פעילות כלכלית ותורמת לעלייה בפריון.
  4. שווקים פתוחים וסחר: סחר בינלאומי יכול להגביר את הצמיחה הכלכלית על ידי הרחבת הזדמנויות בשוק וקידום תחרות. גישה לבסיס צרכנים גדול יותר ולמשאבים מגוונים יכולה לדרבן התפתחות כלכלית.

מה פוגע בצמיחה?

  1. חוסר יציבות וחוסר ודאות פוליטיים: חוסר יציבות פוליטי יכול להרתיע השקעות ופעילות כלכלית. היעדר ממשל יציב ומדיניות בלתי צפויה יוצרים סביבה לא טובה לעסקים.
  2. חובות לאומיים ופרטיים: חוב ממשלתי ופרטי מוגזם עלול להוביל לשיעורי ריבית גבוהים יותר במשק, להפחתת השקעות והתגברות בהוצאות.
  3. אי-שוויון בהכנסות: הרחבת אי-השוויון בהכנסה יכולה לעכב את הצמיחה הכלכלית על-ידי הגבלת הגישה לצריכה, לחינוך ולהזדמנויות עבור חלק ניכר מהאוכלוסייה.
  4. ניהול משאבים בעייתי: מדינות המסתמכות במידה רבה על משאבים שאינם מתחדשים עשויות לעמוד בפני אתגרים בשמירה על צמיחה כאשר משאבים אלו מתרוקנים או מתייקרים.
  5. מחסומי סחר ופרוטקציוניזם: הטלת חסמי סחר ועיסוק במדיניות פרוטקציוניסטית (שחוסמת תחרות) יכולים להגביל את הגישה לשוק ולהפריע לזרימה של סחורות ושירותים.

כתבות נוספות באותו נושא