קופת גמל בתיקון 190

מאפשרת להנות מהטבות מס לפי תיקון 190 בפקודת מס הכנסה בהפקדה חד פעמית לקופת גמל מעל גיל 60.
ההטבות כוללות פטור מלא ממס רווחי הון במשיכת הכספים כקצבה, או מס מופחת בשיעור 15% נומינלי במשיכה כסכום חד פעמי.

כתבות נוספות באותו נושא