קיבוע זכויות

על מנת לקבל את הפטור ממס על הפנסיה החודשית, ככל שאתה זכאי לו ועד לתקרה הקבועה בחוק, עליך לעבור מול פקיד השומה הליך חד פעמי שנקרא "קיבוע זכויות" במסגרתו קובע פקיד השומה את שיעור הפטור ממס לו אתה זכאי בהתחשב בכל המידע, הנתונים והמסמכים שעליך להציג בפניו. כך גם כאשר הינך מבקש לבצע "היוון קצבה" פטור ממס. פקיד השומה יבדוק האם נוצל הפטור על הפיצויים ב-32 השנים האחרונות ויקזז את הפטור שנוצל בהתאם לנוסחא שנקבעה בחוק.

כתבות נוספות באותו נושא