קרן פנסיה מקיפה

זוהי התאגדות המאפשרת לשלם לעובד פנסיה בעת פרישתו מעבודה ו/או פנסיית נכות בעת קרות אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיית שארים בעת פטירה. קיימת תקרת הפקדה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

כתבות נוספות באותו נושא