קרן פנסיה משלימה / כללית

בקרן זו קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות. הפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת ההפקדה החודשית יגלשו לקרן הפנסיה הכללית. בקרן זו אין תקרת הפקדה וניתן להפקיד גם סכומים חד-פעמיים.

כתבות נוספות באותו נושא