תקנון הקרן

תקנון הקרן מגדיר את מערכת היחסים בין העמית והקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

כתבות נוספות באותו נושא