תשואה לפידיון (Yield To Maturity)

התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת-חוב אם האיגרת תוחזק עד למועד הפידיון.

כתבות נוספות באותו נושא