תשואה

לפי ההגדרה הכללית, תשואה היא היחס בין שווי של השקעה בנקודות זמן שונות. המונח תשואה מוכר בעיקר מעולמות שוק ההון והנדל"ן והוא מתייחס לרווח שמפיק המשקיע על השקעתו במשך פרק זמן מסוים. התשואה מהשקעה יכולה להגיע ממקורות שונים דוגמת הריבית שמתקבלת, דיבידנדים, עליית ערך הנכס או נייר הערך וכו'.

נהוג להציג את נתוני התשואה באחוזים, שכן מדובר במדרגות שינויים לאורך זמן ונתון מספרי פר נקודת זמן מסוימת לא ישקף בהכרח את אחוז השינוי לאורך זמן. התשואה תחושב לרוב על בסיס שווי ההשקעה בהווה אל מול נקודת ייחוס מסוימת בעבר.

כתבות נוספות באותו נושא