קיבוע זכויות: כך מקבלים פטור ממס על קצבת הפנסיה

קיבוע זכויות הוא התהליך שבו נקבע שיעור הפטור ממס שיקבלו גמלאים על קצבת הפנסיה שלהם ● הוא נעשה באופן חד-פעמי והוא בלתי-הפיך, ולכן חשוב להכיר ולהבין אותו לעומק

קיבוע זכויות הוא צעד משמעותי ביותר בדרך ליציאה לגמלאות. הוא קובע למעשה באיזו רמה יוכל הפורש לנצל את הטבות המס שמגיעות לו בקצבה הפנסיונית, ואת רמת מס ההכנסה שאותה הוא יידרש לשלם לאורך שנות הפרישה. כפי שהשם שלו מרמז, תהליך קיבוע הזכויות מתרחש באופן חד-פעמי, והתנאים שאותם יקבל הפורש כתוצאה מהתהליך יתקבעו לאורך כל שנות הפנסיה שלו.

מסיבה זו חשוב להבין מה כולל התהליך ואיך הוא מתבצע, וכדאי מאוד לבצע אותו בליווי של איש מקצוע בעל רישיון. זאת, על מנת לוודא שהפורש ממצה את כל זכויות המס המגיעות לו, בהתאם למאפייניו האישיים.

מדרגות מס ההכנסה בפנסיה

כשיוצאים לפנסיה, מקבלים קצבה חודשית, שמחליפה את השכר שלנו. גובה הקצבה נקבע לפי הכסף שחסכנו לאורך השנים והתשואות שהצטברו בקרן הפנסיה; הערכה של תוחלת חיים ממוצעת בזמן הפרישה בהתאם ללוחות תמותה כלל ארציים; ומסלול הפרישה שנבחר.

משיכת הקצבה החודשית פטורה ממסים כמו מס רווחי הון – המס שנשלם אם נמשוך כל רווח אחר שנוצר בשוק ההון, 25% על הרווח הריאלי. אבל כנקודת מוצא, היא אינה פטורה מתשלום מס הכנסה. כלומר, כמו השכר החודשי שהיינו רגילים לקבל, גם עבור קצבת הפנסיה נגבה מס הכנסה. שיעור המס נקבע בצורה מדורגת – ככל שהקצבה גבוהה יותר, כך המס (לפני הטבות ופטורים) יהיה גבוה יותר.

כך לדוגמה, כל קצבה שמתחת ל-6,450 שקלים תמוסה ב-10% בלבד במס הכנסה; וכל קצבה מעל כ-43 אלף שקלים תמוסה במקסימום האפשרי – 47% מס הכנסה. בטבלה ניתן לראות את מדרגות מס ההכנסה בפנסיה, לפני נתונים מעודכנים לשנת 2023.

קצבה מזכה

מס הכנסה

6,450 שקלים ומטה

10%

6,451-9,240 שקלים

14%

9,241-14,840 שקלים

20%

14,841-20,620 שקלים

31%

20,621-42,910 שקלים

35%

42,911 שקלים ומעלה

47%

שימו לב שמס ההכנסה מוטל רק על "קצבה מזכה". קצבה מזכה היא החלק מהקצבה שמורכב מכספים שהופקדו לחיסכון הפנסיוני והתקבלה בגינם הטבת מס. יתרת הכספים שלא התקבלה עליהם הטבת מס ומוסו בעת ההפקדה נקראים "קצבה מוכרת". הקצבה המוכרת פטורה מתשלום מס הכנסה ולכן אינה כלולה בחישוב מדרגות המס.

צמצום מס ההכנסה על ידי שימוש בנקודות זכות

מדרגות המס שפורטו כאן הן נקודת המוצא. עליהן ניתן להחיל נקודות זיכוי והטבות מס אחרות, כדי לצמצמם ואף "למחוק" לחלוטין את הצורך לשלם מס הכנסה בפנסיה. הדבר דומה להחלת נקודות זיכוי בתשלום מס הכנסה על השכר החודשי, לפני הפרישה.

נכון ל-2023, כל נקודת זכות מזכה את הפורש בהנחה של 235 שקלים מסכום מס ההכנסה שעליו לשלם בהתאם למדרגת הקצבה שלו. כך למשל, תושב ותושבת ישראל זכאים ל-2.25 נקודות, שיעניקו להם הנחה של 529 שקלים בתשלום מס ההכנסה. הורה יחיד, שבן זוגו לא משתתף בגידול הילדים זכאי לנקודה אחת. אישה מקבלת חצי נקודה.

צבירת הנקודות האלה יכולה להביא את ההנחה לסכום משמעותי. מאפיינים נוספים שמעניקים נקודות סכות במס ההכנסה כוללים את רמת ההכנסה של בן/בת הזוג, עולים חדשים, תשלומי מזונות, מספר הילדים הקטינים ועוד.

החשיבות של קיבוע זכויות
החשיבות של קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

תהליך קיבוע הזכויות מתנהל מול פקיד השומה במס הכנסה. במסגרתו, מוגש טופס מיוחד שנקרא טופס 161ד, שבו נקבע כיצד ינצל הפורש את האפשרות לפטור ייחודי ממס שמעניקה המדינה לגמלאים. ניתן לנצל את הפטור ממס בצורה של פטור על הקצבה החודשית, או כמשיכה של מענקי הפרישה (ימי המחלה והפיצויים), או כהיוון קצבה, משיכה של סכום באופן חד-פעמי. ניתן גם לעשות שילוב בין הצורות השונות של הפטור.

בתהליך קיבוע הזכויות ייקבע כיצד ינוצל הפטור המוצע. ה"סל" שממנו ניתן לקבל את הפטור עומד על סכום של 853,632 שקלים. ב-2025, יגדל הסכום הזה ל-1,099,872 שקלים. במונחים של פטור על הקצבה החודשית, מחלקים את הסכומים האלו ב-180,: 4,742 שקלים נכון להיום,וכ-6,110 שקלים החל מ-2025.

כאמור ניתן לשלב בין שתי אפשרויות הפטור, כשפטור גדול על הקצבה החודשית משמעותו פטור קטן יותר על משיכה הונית; ולהפך.

במילוי טופס 161ד תתקבע הקצבה החייבת במס לפי מדרגת המס ונקודות הזיכוי, וכן ההחלטה של הפורש לניצול הפטור, ולאחר מכן היא לא תהיה ניתנת לשינוי (למעט במשך 90 הימים שעוברים מעת הגשת הטופס לפקיד השומה).

ליווי מקצועי

נתונים פומביים מראים כי אחוז קטן מאוד מן הגמלאים אכן מגיש את הטופס, כלומר רבים מפספסים את האפשרות לחסוך הרבה מאוד כסף, ואף להגיע למצב שבו אין כלל חובת תשלום מס על הקצבה. תכנון והוצאה לפועל של תהליך קיבוע הזכויות מול רשות המסים, יכולים להתבצע באופן יעיל ושלם בליווי של אנשי המקצוע של קלי – מתכנני פרישה המתמחים במיקסום הטבות מס לפני, תוך כדי ולאחר היציאה לגמלאות.

כתבות נוספות באותו נושא