חיסכון לכל ילד

החל משנת 2015 לכל ילוד ישראלי פותח המוסד לביטוח לאומי קופת חיסכון מניבה על שמו. המדינה מפקידה לקופה זו סכום כסף צנוע מדי חודש (51 שקלים נכון לשנת 2022) – מיום הלידה ועד הגיעו לגיל 18.
קופת חיסכון לכל ילד נפתחת בבית השקעות או בבנק לבחירת ההורים, או בגוף ברירת מחדל במידה וההורים אינם מתערבים. בכל מקרה, הכספים נכנסים לקופה שנכסיה מושקעים בשוק ההון לטובת תשואה. הכספים מושקעים במסלולי סיכון גבוה, בינוני או נמוך, לבחירת ההורים. ההורים יכולים להחליט להכפיל את הסכום הזה על חשבון קצבת הילדים שהם מקבלים.

כתבות נוספות באותו נושא