תיקון 190- הטבות מס ייחודיות בגיל פרישה ובהעברה בין דורית

חלק מתפקידו של מתכנן פרישה, הוא להיות מעודכן באופן שוטף בכל שינויי החקיקה שקשורים לחיסכון ארוך טווח, חיסכון פנסיוני, מיסוי בפרישה, מיסוי כספי משקיעים וחוסכים וכדומה. לכן, כשנחקק "תיקון 190 לפקודת מס הכנסה", הדרך שבה חוסכים לגמלאות בישראל השתנתה, ואיתה גם הדרך שבה מתכננים את הפרישה.

הרבה מאוד נכתב על תיקון 190 במרוצת השנים מאז נחקק. לכן, בכתבה זו ניסינו לסכם באופן הפשוט, הישיר והמובן ביותר את החקיקה, המשמעות שלה עבור החוסכים, היתרונות והשימושים השונים שניתן לעשות בהטבות שמציע החוק.

ההיסטוריה של תיקון 190

בשנים 2007-2008 נחקקו כמה תיקוני חקיקה שהשפיעו לרעה על תעשיית קופות הגמל: ביטול קופות הגמל הישנות (שניתן בהן פטור ממס לאחר 15 שנה); חוק פנסיה חובה לכל אזרח; והשקת קרנות הפנסיה הנבחרות (קרנות ברירת המחדל). השינויים האלה הפכו את קרנות הפנסיה לאטרקטיביות יותר עבור חיסכון על פני קופות הגמל, תעשיית הגמל נפגעה והתחרות נפגעה גם היא.

כדי לאזן את המצב, יזמו המדינה והרגולטור כמה מכשירי השקעה וחיסכון משופרים על בסיס קופות גמל. כך הגיעו לחיינו קופות גמל להשקעה, וגם חיסכון לכל ילד – שרבים מהחוסכים בו מבצעים זאת בקופת גמל. ולבסוף, נחקק גם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

ההטבות של תיקון 190

תיקון 190 נכנס לתוקף בשנת 2012. הוא חל על כל אחת מהתוכניות הפנסיוניות (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל). ולא ניתן לממש אותו על מכשירי חיסכון אחרים –קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות וכדומה. עיקריו הם:

 1. היכולת למשוך כסף מהקופה בצורה הונית עם מס מופחת של 15% על הרווח הנומינלי בלבד (במקום 25% מס רווחי הון על הרווח הריאלי).
 2. האפשרות להעביר את הכספים לקופה מעניקת קצבה לקראת הפרישה, ולמשוך את הכסף בצורת קצבה בפטור מלא ממס.

ההטבות הללו תקפות עבור חוסכים שעברו את גיל 60. הטבת המשיכה ההונית תקפה למי שהחלו לקבל קצבה פנסיונית חודשית בסכום גבוה מ-4,850 שקלים (נתוני 2023).

תיקון 190 - שינויים ויתרונות שחשוב לדעת
תיקון 190 – שינויים ויתרונות שחשוב לדעת

יתרונותיה של קופת גמל תחת תיקון 190

עלויות נמוכות: דמי הניהול בקופות הגמל נמוכים יחסית, ובתוספת פטור מתשלום מס על דיווידנדים שנוצרים בקופה, מדובר במכשיר השקעה זול.

גמישות מירבית: ניתן לעבור בין מסלולי השקעה בפשטות ובלי אירוע מס, כדי להתאים את אמת הסיכון לחוסך ולמצבו.

הטבות מס: לא צריך להכביר במילים, הטבות המס הם לבו של התיקון והן אלה שמושכות חוסכים לקופות הגמל המנוהלות תחתיו.

דחיית מס: בקופות הגמל ישנו מנגנון דחיית מס עד למועד המשיכה. בפועל מדובר ביותר כסף בזמן אמת בקופה, כלומר יותר הון שיוצר תשואה לאורך זמן.

פטור מלא ממס: למי שיש סבלנות ואין לו צורך בהון שהועבר לקופת הגמל באופן מיידי, העברת הכספים בעת הגעה לגיל פרישה לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים יאפשר להיפגש עם הכסף בקצבה החודשית ללא תשלום מס כלל.

פטור ממס בעת פטירה: בפטירה חלילה לפני גיל 75 הכספים והרווחים פטורים ממס.

העברה בין דורית: בעת פטירה חו"ח ניתן להמשיך לדחות את משיכת הכספים והקופה תעבור ע"ש המוטב. צבע הכסף נשמר והמוטב יוכל גם בעת הגיעו לגיל 60 לקבל קיצבה פטורה ממס או לחילופין למשוך את הכספים בתשלום מס.

שאלות ותשובות בנושא תיקון 190

מה הן ההטבות שמציע תיקון 190 בקופות הגמל?

 • היוון קצבה מוכרת במשיכה חד פעמית: היכולת למשוך כסף מהקופה בצורה הונית עם מס מופחת של 15% על הרווח הנומינלי בלבד (במקום 25% מס רווחי הון על הרווח הריאלי). בסביבת אינפלציה מופחתת זהו יתרון.
 • משיכת קצבה חודשית: האפשרות להעביר את הכספים לקופה מעניקת קצבה לקראת הפרישה, ולמשוך את הכסף בצורת קצבה בפטור מלא ממס.
 • פטור בקבלת דיווידנדים או במקרה של ריבית הנגזרת מהשקעה באג"ח במסגרת פעילות הקופה.
 • דחיית תשלום מס על הרווח עד למועד משיכת הכסף.
 • העברה בין דורית.
 • פטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75.

למי מתאים לפתוח קופת גמל תחת תיקון 190?

אוכלוסיית בני ה-60 ומעלה היא הקבוצה העיקרית שעבורה פתיחת קופת גמל תחת תיקון 190 היא רלוונטית ביותר. הסיבה היא שההטבות נכנסות לפועל בגיל 60, וכך קופת הגמל מאפשרת השקעה מקבילה והרחבה של אפיקי ההשקעה עבור החוסך.

לצד זאת, גם בעלי שכר גבוה שממצים את הטבות המס המוצעות להם בחיסכון הפנסיוני, ועוברים את תקרת ההטבות, יוכלו לשקול להעביר את הכספים העודפים לקופת גמל, כדי ליהנות מהטבות מס מקבילות.

האם יש הבדל בין קופת גמל "רגילה" לקופת גמל של תיקון 190?

לא. כשאומרים "תיקון 190", מתכוונים לקופת גמל רגילה. אלה הן הקופות שנכללות תחת התיקון, ובשמן המלא – קופת גמל לחיסכון. ההבדל הוא בכללי המס על הכספים.

האם יש הגבלת גיל על פתיחת קופת גמל תחת תיקון 190?

לא. ניתן לפתוח קופת גמל, להפקיד אליה כספים וליהנות מהטבות המס הקשורות אליה תחת תיקון 190 – בכל גיל.

מתי ואיך מושכים את הכסף מקופת גמל תחת תיקון 190?

הכספים מקופות הגמל יכולים להימשך בכל עת בתשלום מס רווחי הון מלא. אך אם רוצים ליהנות מההטבות שמציע תיקון 190 בעת משיכה הונית חד פעמית (עם תשלום 15% מס נומינלי), על החוסך לעמוד בתנאים הבאים:

 1. גילו מעל 60 בעת המשיכה.
 2. הוא מקבל קצבה מינימלית של 4,850 שקלים בחודש (נתוני 2023).
 3. הכסף בקופת הגמל הופקד אליה לאחר חקיקת תיקון 190, כלומר לאחר 2012.
 4. הגשת הצהרה חתומה המעידה על טיב הכספים שהופקדו בקופה, וכן על עמידה בתקרות ההפקדה.

כתבות נוספות באותו נושא